Acţiunile de despăgubiri civile pentru prejudiciile materiale şi morale, în urma vătămărilor corporale sau psihice, vor fi taxate cu 100 lei, proiect adoptat de Senat

7

Senatul a adoptat marţi un proiect de lege iniţiat de către deputaţii PNL Gabriel Andronache şi Ioan Cupşa, prin care acţiunile şi cererile care se referă la despăgubiri civile pentru prejudiciile materiale şi morale ce decurg din vătămări ale integrităţii fizice şi psihice sunt taxate cu 100 de lei. Iniţiativa a fost adoptată cu 116 de voturi „pentru”, zero „împotrivă” şi 12 abţineri, relateaza news.ro.

Foto: Senatul Romaniei

Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru 

„Acţiunile şi cererile având ca obiect despăgubiri civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând din vătămări ale integrităţii fizice şi/sau psihice se taxează cu 100 lei”, prevede proiectul de lege adoptat de către Senat.

Deputaţii PNL arată, în expunerea de motive că: „Este unanim acceptat că dreptul de acces la justiţie nu poate fi un drept absolut, ci unul care poate implica limitări, cât timp acestea sunt rezonabile şi proporţionale cu scopul urmărit. Or, faţă de aprecierile persoanei vătămate, care pot fi subiective, limitările sunt date de hotărârile pronunţate de instanţele de judecată, singurele abilitate să judece, potrivit principiului proporţionalităţii şi a altor principii de drept, care este importanţa şi valoarea drepturilor lezate”.

Iniţiatorii mai spun că: „Întrucât în actuala legislaţie privind taxele judiciare de timbru este reglementat accesul la justiţie pentru acţiunile privind stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice prin plata unei taxe de 100 lei, considerăm că prejudiciile cauzate prin vătămările aduse integrităţii fizice şi/sau psihice ale persoanelor au o însemnătate cel puţin egală cu cele dintâi menţionate, astfel încât se impune, cu necesitate, ca acţiunile şi cererile având ca obiect despăgubiri civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând din vătămări ale integrităţii fizice şi/sau psihice trebuie să fie taxate cel mult similar, respectiv cu 100 de lei”.

Iniţiativa legislativă a fost adoptată de Senat, prim for sesizat, decizională fiind Camera Deputaţilor. 

Facebook Comments