Curtea Consituțională a României a decis astăzi, 12 mai, prin unanimitate de voturi că din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, sunt constituționale în măsura în care autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene suspendă, pentru beneficiarii privați plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de către aceștia, Cu alte cuvinte decizia este definitive și obilagorie.

Dispoziţiile art.8 alin.(2) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 prevăd următoarele:

«(2) În cazul în care, ca urmare a sesizării menţionate la alin.(1), organul de urmărire penală transmite cazul spre soluţionare instanţelor de judecată, autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene are obligaţia luării următoarelor măsuri până la pronunţarea deciziei definitive a instanţei privind caracterul penal sau nepenal al faptei încriminate:

a) pentru beneficiarii privaţi suspendă aplicarea prevederilor contractului/deciziei/ordinului/acordului de finanţare şi în mod subsecvent suspendă plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar.»”, conform comunicatului de presă al CCR.

Așa cum reiese din conținutul art. 8, cel ce se ocupă de urmărirea penală trebuie să transmită cazul autorităților competente, pentru a rezolva problemele legate de fondurile europene. Astfel, autoritățile respective sunt obligate să ia măsuri până când instanța va da o decizie definitivă, iar la litera a) se specifică situația pentru beneficiarii privați mai exact, în cazul lor se suspendă aplicarea prevederilor din contract, din decizie, ordin, accord de finanțare și se suspendă plata sau rambursarea sumelor solicitate de beneficiar.

Soluția este eficientă, pentru că atunci când cineva vrea să își facă firma prin fonduri europene, dacă apar nereguli când sunt primate, de exemplu, există sancțiuni sigure date de autorități competente. Practic dacă un beneficiar privat, adică firma, primește mai puțin, ordonanța aceasta și decizia Curții îi permite când merge în instanță să aibă o lege prin care să se soluționeze problema respectivă.

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online