Directorii interimari nu vor mai fi numiți de inspectori, ci de consiliul de administrație al școlii, prin vot secret, potrivit unei inițiative legislative anunțată de USR-PLUS, depusă cu solicitate de procedură de urgență.

Inițiatorul proiectului de lege este senatorul Ștefan Pălărie, care a declarat într-o conferință de presă că “nu ne mai putem permite ca în luna august a anului curent, când vor expira toate mandatele, deci vom avea aproximativ 10.000 de funcții, nu ne putem permite decât ca ele să fie ocupate transparent și nu prin decizia inspectoratelor școlare, prin decizii politice ca până acum”.

Senatorul USRPLUS Ștefan Pălărie: “Știți cum astăzi intră insidios în sistemul educațional politicul? E simplu, prin intermediul interimatelor. Știți care este astăzi cea mai utilizată cale de a controla politic funcționar publici sau orice piesă din sistemul administrativ din România? Prin acest interimat. Ori noi trebuie să regândim definitiv acest lucru în privința Educației.

Pe 9 ianuarie anul curent, atunci când s-au vacantat aproximativ 4.000 de mandate de director din tot sistemul școlar preuniversitar, la nivel național au fost înlocuiți aproape 700 de directori din pixul inspectorilor școlari județeni, în mijlocul anului școlar și într-un an de pandemie. Poate că 700 din 4.000 nu pare mult, e aproape de 20%, însă statisticile pe județe arată mult mai rău. În Gorj, aproximativ 40% dintre funcțiile care s-au vacantat, directorii au fost înlocuiți din pixul inspectorului școlar județean.

Eu cred că nu ne mai putem permite ca în luna august a anului curent, când vor expira toate mandatele, deci vom avea aproximativ 10.000 de funcții, nu ne putem permite decât ca ele să fie ocupate transparent și nu prin decizia inspectoratelor școlare, prin decizii politice ca până acum. Nu cred că mai trebuie să existe suspiciuni cu privire la desfășurarea concursurilor sau la persoanele implicate. Nu mai dorim să existe această incapacitate de a lua cele mai bune decizii în interesul elevului”.

Ștefan Pălărie a mai declarat că a fost depus joi, 20 mai, la Parlament, acest proiect, cu solicitare de dezbatere în regim de urgență. Întrebat dacă este timp suficient pentru a trece rapid prin ambele camere ale Legislativului, acesta a spus că “sunt destule săptămâni rămase din această sesiune astfel încât inițiativa are toate șansele să devină lege”.

“Încercăm printr-o schimbare adusă modului de a numi un director interimar să sigilăm sistemul pe cât se poate, pe cât e omenește posibil, de politizare. Asta fiindcă este o realitate că există nenumărate situații, fie că în unele școli nu există doritori pentru a ocupa funcția de director, fie că sunt directori demisionari, fie că se termină anumite mandate, sunt nenumărate sunt situații în care se ajunge la interimat. Ba mai mult, pe actualul comunicat public privind concursurile pentru directori, trebuie să ne întrebăm ce se va întâmpla cu conducerea unităților de învățământ până când se va finaliza concursul organizat de Ministerul Educației? Trebuie să ne asigurăm că directorii interimari sunt cei mai competenți oameni pentru școala respectivă, validați de către Consiliul de administrație”, a declarat Irineu Darău, senator USR-PLUS.

WhatsApp Image 2021 05 20 at 20.25.42

Ce se va întâmpla după vacantarea funcției de director, în viziunea autorilor inițiativei

“În ipoteza vacantării funcției de director sau director adjunct (situație juridică survenită fie ca expirare a mandatelor, a detașărilor în interesul învățământului dispuse în ianuarie 2021 până la finele anului școlar 2020-2021, fie ca urmare a imposibilității fortuite de exercitare a funcției din cauze de deces, pensionare, boală etc.) într-un interval cu 30 de zile înainte de momentul vacantării (dacă acesta putea fi prevăzut) sau cel târziu în 10 zile de la momentul vacantării (pentru evenimentele neprevăzute, fortuite) consiliul de administrație se va convoca și va decide, prin vot secret, un cadru didactic titular care va prelua mandatul interimar până la organizarea noilor concursuri, dar nu mai târziu de finalul anului școlar.

Propunerea se va lua cu majoritatea din totalul membrilor consiliului de administrație. Întâietate vor avea cadrele didactice membre în corpul experților în management educațional. În lipsa acestora, se va aplica art. 246 alin. (4) care oferă vocație generală cadrelor didactice cu definitivarea în învățământ.

Mai mult, în cadrul ședinței de desemnare a directorului sau directorului adjunct va participa fără drept de vot, la cerere, un reprezentant desemnat de Consiliul Școlar al Elevilor. Acesta are dreptul de a exprima puncte de vedere și de a se asigura că procedurile de vot respectă imperativele legislative.

În cazul în care niciunul dintre candidați nu a întrunit majoritatea din primul tur de scrutin, se organizează al doilea proces de vot, la care participă numai primii 2 candidați care au primit cel mai mare număr de voturi. Procedura de vot se reia până unul dintre cei doi candidați întrunește majoritatea din totalul membrilor consiliului de administrație.

Inspectorul școlar general ia act de hotărârea consiliului de administrație și, în virtutea principiului simetriei, emite decizia de detașare în interesul învățământului a cadrului didactic care i-a fost comunicat de consiliul de administrație al unității școlare în termen de 10 zile de la comunicare. Și de această dată, actul de numire al inspectorului școlar are efect constatator privind hotărârea consiliului de administrație”, potrivit expunerii de motive a proiectului de lege.

Ce prevede inițiativa legislativă

Proiectul de lege aduce mai multe modificări la Legea Educației Naționale nr 1/2011:

La articolul 258, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

(7) În cazul vacantării funcţiei de director sau director adjunct, conducerea interimară este preluată de un cadru didactic titular, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de finalul anului școlar, după cum urmează:

(i) Cu 30 de zile înaintea vacantării funcției sau cel târziu în termen de 10 zile după vacantarea acesteia, după caz, consiliul de administrație desemnează prin vot secret, cu majoritate din totalul membrilor, cadrul didactic care va prelua funcția de director. Art. 246 alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător.

  1. ii) În cazul în care niciunul dintre candidați nu a întrunit majoritatea prevăzută la lit. (i), se organizează al doilea proces de vot, la care participă numai primii 2 candidați care au primit cel mai mare număr de voturi. Procedura de vot se reia până când unul dintre cei doi candidați întrunește majoritatea din totalul membrilor consiliului de administrație.

(iii) Inspectorul școlar general emite decizia de detașare în interesul învățământului pentru cadrul didactic desemnat de consiliul de administrație al respectivei unități de învățământ în maximum 10 zile lucrătoare de la momentul comunicării procesului-verbal.”

(iv) În unitățile de învățământ cu predare integrală în limbile minorităților naționale, precum și în unitățile de învățământ cu predare și în limbile minorităților naționale, funcția interimară de director sau director adjunct se ocupă cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (9) și art. 97 alin. (1) care se aplică în mod corespunzător.

La articolul 96 alineatul (42) se introduce un nou alineat, alin. (43), cu următorul cuprins:

  1. l) În cazul vacantării funcției de director sau director adjunct care a ocupat funcția pe baza concursului, precum și în cazul ajungerii la termen a detașării în interesul învățământului, ședința de desemnare a directorului interimar va fi prezidată de un membru al consiliului de administrație care nu este și candidat pentru funcția interimară de director sau director adjunct.

La articolul 246, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

 (4) Prin excepție de la alin. (3), în lipsa cadrelor didactice membre ale corpului naţional de experţi în managementul educaţional, în cazul vacantării funcțiilor de director sau director adjunct al unităților de învățământ de stat și particulare, al unităților conexe ale învățământului preuniversitar și al unităților de învățământ pentru activități extrașcolare pot fi numiți în funcţii de director sau de director adjunct, până la organizarea concursului, cadre didactice titulare cu definitivarea în învățământ care nu sunt membre ale corpului naţional de experţi în managementul educaţional.

Depolitizare director – CA – text de lege.docx

 La articolul 258, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

  1. Inspectoratul şcolar numeşte comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, respectiv de director adjunct al unităţii de învăţământ preuniversitar, al unităţii conexe a învăţământului preuniversitar, și al unităţii de învăţământ pentru activităţi extraşcolare. Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director sau director adjunct se stabileşte conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei. La concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau director adjunct participă, cu statut de observatori, reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, un reprezentant al părinţilor și un membru al biroului executiv al Consiliului Județean al Elevilor, respectiv Consiliul Municipal al Elevilor București.”

Puteți vedea aici:

Lege pentru modificarea și completarea Legii educației naționale 1/2011

și 

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online