Guvernul a adoptat noile condiții de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de conducere din învățământul preuniversitar

97
concurs
Guvernul României a adoptat în ședința de astăzi, 27 mai 2021, Ordonanța de Urgență care modifică condițiile de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor din unitățile de învățământ preuniversitar. Astfel s-au adus modificări și completări pentru Legea educației naționale nr. 1/2011.

Modificările introduse vizează introducerea unor noi măsuri pentru organizarea concursului, în condițiile în care contractele de management încetează de drept înainte de începutul noului an școlar (2021-2022).

Ministerul Educației a inițiat ordonanța de urgență prin care se realizează extinderea bazei de selecție și introducerea unor criterii de performanță în susținerea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director, director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar și funcțiilor de conducere, îndrumare și control în inspectoratele școlare și casele corpului didactic.”, conform Ministerului Educației.

De asemenea, cadrul legal nu va mai fi limitat în materie de îndeplinire a condițiilor de înscriere la concurs doar de către cadrele didactice titulare care au calitatea de expert în management educațional. Prin urmare, se vor putea prezenta doar concurenții care îndeplinesc condițiile de mai jos.

Condiții de înscriere:

✓ la concursul pentru ocuparea funcției de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar și cadre didactice titulare care nu au calitatea de experți în management educațional, dar care au diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile 149 alin. (3), au promovat examenul de definitivat și au cel puțin cinci ani vechime în învățământ.

✓ la concursul pentru ocuparea funcţiilor de îndrumare şi de control din inspectoratele școlare și cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educaţional, dar care au diplomă de licenţă și gradul didactic I sau II.

✓ la concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere din inspectoratele școlare şi de director al casei corpului didactic și cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educaţional, dar care au diplomă de licenţă și titlul de doctor sau gradul didactic I.

Promovarea candidaților înscriși la concursurile pentru ocuparea funcțiilor puse la dispoziție se poate face doar in condițiile în care aceștia au obținut minimum nota 7 (șapte) pentru ambele probe.

Facebook Comments