În contextul intrării în vigoare a Ordonanţei Militare nr. 3 din 24.03.2020, vă informăm că „se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei”, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 1.

Încălcarea prevederilor Ordonanţei Militare nr. 3 poate fi pedepsită prin aplicarea de sancţiuni contravenţionale. Doar pentru motive temeinic fundamentate ce urmează a fi menționate pe cerere, urmează a fi soluționate cererile pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar/adeverințelor de integritate comportamentală primite prin email sau ghişeu, conform programului stabilit, afişat pe pagina de internet a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. Pentru punerea în aplicare a art. 1 din Ordonanţa Militară nr. 3 din 24.03.2020, vă informăm că prezentarea cetățenilor la ghișeul de eliberare a certificatelor de cazier judiciar se va realiza numai după ridicarea interdicţiilor instituite, în cazul cererilor depuse pentru care nu se justifică urgenţa ridicării documentului.

Facem apel la cetățeni de a da dovadă de înțelegere, responsabilitate și de a respecta cu strictețe măsurile impuse de autorităţi. Abaterea de la măsurile impuse și solicitarea eliberării certificatelor de cazier judiciar/adeverințelor de integritate comportamentală pentru motive care nu sunt urgente și exced prevederilor Ordonanţei Militare nr. 3 din 24.03.2020 poate antrena riscuri majore, periclitând siguranța şi sănătatea cetățenilor sau poate atrage sancționarea dumneavoastră, contravențională sau penală, după caz. În conformitate cu art. 14 din Decretul Prezidenţial din 16.03.2020, „ se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență ” (inclusiv a certificatelor de cazier judiciar).

Pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează. Facem apel către cetățeni ca prezentarea la ghișeul de relații cu publicul să se realizeze numai în situații urgente, când certificatul de cazier judiciar/de integritate comportamentală este absolut necesar, iar obținerea acestuia nu poate fi amânată până la stabilizarea situației.

Avînd în vedere expunerea de motive a O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative care stabilește că este imperios necesară adoptarea unor măsuri urgente, în considerarea interesului public, în sensul reducerii eforturilor de procurare a documentelor în vederea obținerii serviciilor publice, precum și referitoare la facilitarea interconectării bazelor de date între instituțiile publice; art. 20 alin. 7 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, cu modificările și completările ulterioare – “instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice solicită extras de pe cazierul judiciar în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice” și ținând cont de măsurile stabilite la nivelul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență precum și la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române în contextul raspândirii infecției cu virusul COVID-19, pentru evitarea contactului între persoane și prevenirea aglomerării ghișeelor în care se lucrează cu publicul;

1. recomandăm tuturor persoanelor care doresc să obțină certificatul de cazier judiciar în vederea depunerii la dosare de concurs, angajare, licitație, etc. , la instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice (primării, instituții din sistemul de învațământ, sanătate, S.R.P.C.I.V., D.G.A.S.P.C., etc.) să solicite acestor instituții obținerea extrasului de pe cazierul judiciar sau a certificatului de integritate comportamentală, în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice, în acest fel cetățeanul nemaifiind obligat să se prezinte la ghișeu pentru solicitarea / eliberarea / ridicarea certificatului de cazier judiciar sau a adeverinței de integritate comportamentală.

Pentru limitarea riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus (COVID-19) și în conformitate cu recomandările conducerii D.C.J.S.E.O. privind reducerea activității la ghișeele de eliberare a certificatelor de cazier judiciar, la nivelul Poliţiei Capitalei s-a luat măsura ca în spaţiul destinat acestei activităţi să fie admise, simultan, doar două persoane.

2. pentru evitarea producerii aglomerației la ghișeu, recomandăm cetățenilor să se prezinte la ghișeu conform programului prezentat la punctul 3, cu CERERILE de eliberare a certificatelor de cazier judiciar sau integritate comportamentală, GATA COMPLETATE conform modelelor de mai jos.

3. programul de lucru cu publicul
Luni 08.00-12.00, 14.00-16.00
Marţi 10.00-14.00, 16.00-18.00
Miercuri 08.00-12.00 , 14.00-16.00
Joi 10.00-14.00, 16.00-18.00
Vineri 09.00-13.00

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online