Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a publicat, astăzi, Proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat, instituită prin Ordonanţa de urgenţă nr. 224/2020, privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar, pentru întreprinderile din domeniul turismului şi alimentaţiei publice, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

În procedură se precizează, printre altele, că:

* Bugetul Schemei este estimat la 500 milioane euro, echivalent în lei.

* Sumele aferente Schemei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul MEAT, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie şi/sau din fonduri externe.

* Schema se derulează până la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 30 iunie 2022, în limita creditului bugetar.

*Prin implementarea măsurii, se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de 73.211 beneficiari.

* Reprezentanţii MEAT au dreptul să verifice anunţat/inopinat, on-line sau la sediul operatorilor economici veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţii și cheltuielilor făcute de beneficiarul ajutorului de stat.

* Beneficiarul trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului MEAT privind ajutorul de stat acordat prin proiect. În caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de stat.

Puteți consulta proiectul, în totalitate, aici.

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online