Evaluarea națională a copiilor din învățământul gimnazial, clasele a VI-a, a IV-a și II-a din anul școlar 2020 – 2021. Probele se vor desfășura cu prezență fizică, indiferent de scenariile în care se află unitățile de învățământ.

Probele susținute de elevii din clasa a VI-a începând cu 12 mai. Ambele teste au în vedere evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) de cei peste 181.000 de elevi înscriși în clasa a VI-a la începutul anului școlar.

• Prima probă scrisă este la limbă și comunicare – miercuri
• Următoarea probă (matematică și științele naturii) are loc joi, 13 mai. Cele două teste vizează evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) de cei peste 181.000 de elevi înscriși în clasa a VI-a la începutul anului școlar.

Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar pentru clasa a IV-a / EN IV
• limba română – 18 mai
• matematică – 19 mai
• limba maternă – 20 mai

Probele de evaluare pentru clasa a II-a au următoarea perioadă de desfășurare
• limba română și limba maternă – 25 mai
• testele de citire la aceste discipline – 26 mai
• roba de matematică – 27 mai
• proba de limbă română (scris și citit) pentru elevii din rândul minorităților naționale se va desfășura în data de – 28 mai

Autoritățile anunță că sălile în care se susţin aceste evaluări sunta aceleași în care elevii îşi desfăşoară activitatea de obicei. Sălile sunt amenajate în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care ar putea influenţa elevii.

De asemenea, s-a transmis și modul de elaborare al testelor:

„Testele sunt elaborate de Centrul Național Pentru Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale și trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate. Durata alocată rezolvării acestora este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV și EN VI. Testele sunt evaluate în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate, în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test.”

Rezultatele obținute la aceste evaluări nu se afișează și nu se înregistrează în catalogul clasei.

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online