Guvernul a aprobat, în ședința de azi, Ordonanța de urgență privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, care transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei (UE) 2019/771 a Parlamentului European și a Consiliului, din 20 mai 2019.

Actul normativ stabileşte cadrul legal cu privire la contractele de vânzare încheiate între vânzător și consumator, asigurând un nivel ridicat de protecție a consumatorilor și buna funcționare a pieței interne, în special norme privind conformitatea bunurilor cu contractul, măsuri corective în caz de neconformitate, modalități de punere în aplicare a respectivelor măsuri corective, precum și garanțiile comerciale.

Odată cu aprobarea ordonanței, vânzătorul răspunde față de consumator pentru orice neconformitate existentă în momentul livrării bunurilor, care se constatată în termen de doi ani de la data respectivă.

În cazul bunurilor cu elemente digitale, pentru care contractul de vânzare prevede furnizarea continuă de conținut digital sau de servicii digitale, pentru o anumită perioadă, vânzătorul răspunde, de asemenea, pentru orice neconformitate a conținutului digital sau a serviciului digital care intervine sau este constatată în termen de doi ani de la momentul livrării, pentru produse cu durată medie de utilizare de până la cinci ani, respectiv, în termen de cinci ani de la data respectivă, pentru produse cu durată medie de utilizare de peste cinci ani.

Ministrul Economiei, Florin Spătaru, spune că ordonanța aduce elemente noi privind transpunerea Directivei europene.

„Noutatea importantă regăsită în ordonanța prin care transpunem directiva UE constă în introducerea conceptul de bunuri cu elemente digitale compatibile sau interoperabile cu diverse componente hardware și software. Conformitatea bunurilor cu conținut digital sau cu servicii digitale care sunt încorporate în bunuri sau sunt interconectate cu acestea trebuie să fie evaluate, pentru a se stabili dacă elementul de conținut digital sau de serviciu digital al unor astfel de bunuri este actualizat în conformitate cu contractul de vânzare”.

Vânzătorul poate să refuze aducerea la conformitate a bunurilor, dacă atât reparația, cât și înlocuirea sunt imposibile sau ar crea costuri disproporționate.

Același lucru se aplică și în cazul în care reparația sau înlocuirea este imposibilă, iar oricare altă măsură corectivă ar crea vânzătorului costuri disproporționate.

Pentru a îmbunătăți securitatea juridică și a evita inducerea în eroare a consumatorilor, actul normativ prevede că, în cazul în care condițiile cuprinse în anunțurile publicitare asociate privind garanția comercială sunt mai favorabile pentru consumator, decât cele incluse în certificatul de garanție, prevalează condițiile mai avantajoase.

Florin Spătaru, ministrul Economiei, atebnționează că România poate primi amenzi mari, dacă nu este implementată Directiva UE.

„Dacă nu schimbăm legea, România riscă amenzi foarte mari de la UE. Transpunerea directivei trebuia să fie făcută de acum 5 luni. În plus, era urgent nevoie de noi măsuri de protecție pentru consumatori care achiziționează gadgeturi cu diferite componente software și hardware”.

Prin aprobarea Ordonanței de urgență privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri se evită posibilitatea declanşării procedurii de infringement de către Comisia Europeană împotriva României, pentru neimplementarea în dreptul intern a prevederilor Directivei, având în vedere că termenul pentru transpunerea acestei directive a fost 1 iulie 2021.

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online