Primăria Capitalei lansează în dezbatere publică Programul Municipal de Restaurare

74
primaria capitalei

Primăria Municipiului Bucureşti a anunțat, printr-un comunicat de presă că a lansat astăzi, 5 aprilie, în dezbatere publică, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului Municipal de Restaurare a imobilelor monumente istorice și a imobilelor aflate în ansambluri de arhitectură și zone construite protejate de pe teritoriul Municipiului București.

Potrivit sursei citate, Programul Municipal de Restaurare (PMR) va fi finanțat de la bugetul local și din alte surse legal constituite, prin bugetul structurii de specialitate a Municipiului București, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, și a Normelor Metodologice aferente.

De asemenea, oficialii primăriei mai transmit că PMR are în vedere inventarierea, consolidarea, restaurarea, conservarea şi punerea în valoare a imobilelor monumente istorice sau a imobilelor aflate în ansambluri de arhitectură şi zone construite protejate.
Proiectul de act normativ, care poate fi consultat pe site-ul P.M.B. – www.pmb.ro;
link: http://www.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte/pr_dezb_publica.php sau la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, va fi în dezbatere publică 30 de zile, până la data de 20.05.2021.

Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Centrul de Informare.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003, republicată, până la data de 26.04.2021, se pot trimite în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectele de acte normative, se vor transmite:
– Prin site-ul www.pmb.ro;
– Prin poştă pe adresa P.M.B. – B-dul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 – Direcţia Asistenţă Tehnică şi Juridică;
– depuse la Centrul de Informare – P.M.B., B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5.
– Pe e-mail la adresa: relatiipublice@pmb.ro
Materialele transmise vor purta menţiunea: „Recomandare la proiect de act normativ”.

Facebook Comments