Impozitare: Comisia solicită României să permită accesul anumitor întreprinderi eligibile la ghișeul unic al Uniunii în domeniul TVA.

Comisia a decis astăzi, 15 iulie, să trimită României o scrisoare de punere în întârziere, pentru că nu a permis accesul la ghișeul unic al Uniunii anumitor categorii de întreprinderi, care, în mod normal, sunt eligibile în temeiul Directivei TVA.

Ghișeul unic al Uniunii este portalul electronic pe care vânzătorii online îl vor utiliza, pentru a-și simplifica și respecta obligațiile în materie de TVA, aferente vânzărilor lor către consumatori de pe teritoriul UE, începând cu 1 iulie 2021, permițându-le să se înregistreze în scopuri de TVA într-un singur stat membru și să declare și să plătească TVA datorată în alte state membre.

În primul rând, legislația națională privind ghișeul unic al Uniunii exclude întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din România care vând servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și televiziune sau servicii electronice consumatorilor din alte state membre (și anume, întreprinderile cu o cifră de afaceri mai mică de 88.500 de euro, care participă la regimul special de TVA pentru IMM-uri).

În al doilea rând, înregistrarea în ghișeul unic al Uniunii este permisă numai societăților deja înregistrate în scopuri de TVA în România, în scopul operațiunilor deductibile interne și anumitor operațiuni intracomunitare și nu celor înregistrate în alte scopuri.

România are la dispoziție două luni pentru a soluționa deficiențele semnalate în scrisoarea de punere în întârziere.

În cazul în care România nu ia măsuri adecvate în următoarele două luni, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Context

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană („Comisia”) urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin, în temeiul legislației UE.

Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online