Părinții aflați în concediu pentru creșterea copiilor vor primi un stimulent de inserție majorat la 1.500 de lei, față de 650 de lei, cât este în prezent, dacă revin în activitate înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni sau 1 an, în cazul copilului cu handicap. Suma este acordată până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv, 3 ani, în cazul copilului cu dizabilități.

Decizia a fost luată, astăzi, de Guvern, printr-o Ordonanță de Urgență, care modifică și completează OUG nr. 111/2010, privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Prevederile nou adoptate urmăresc, în principal, stimularea revenirii în activitate a părinților aflați în concediul pentru creșterea copiilor și asigurarea unor venituri suplimentare, pentru plata unei părți din serviciile pentru îngrijirea copilului, pe perioada cât părinții sunt la serviciu.

Actul normativ mai prevede menținerea la nivelul de 650 lei a stimulentului de inserție acordat pentru:

– persoanele care realizează venituri supuse impozitului după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni (1 an, în cazul copilului cu handicap), oricând, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani (3 ani, în cazul copilului cu dizabilități);

– persoanele care realizează venituri supuse impozitului după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani (3 ani, în cazul copilului cu dizabilități), oricând, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani (4 ani, în cazul copilului cu dizabilități).

În același timp, se introduce stimulentul de inserție de 650 lei, pentru persoanele care se întorc la activitatea profesională în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru îngrijirea copilului cu dizabilități, cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani.

Documentul mai propune acordarea stimulentului de inserție părintelui care are în întreținere copii cu vârsta cuprinsă între 2 (3) și 3 (4) ani, în cazul în care, după încetarea unui raport de muncă sau de serviciu, se reangajează, precum și în situația în care acesta beneficiază de concediile medicale prevăzute de OUG nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare, respectiv, concediile pentru recuperarea capacității de muncă, precum și concediile de îngrijire a copilului bolnav, mai puțin concediile de maternitate.

Sunt clarificate, de asemenea, unele dispoziții privind acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, în cazul persoanelor care, după stabilirea dreptului, își stabilesc reședința în altă țară și sunt reglementate situațiile în care se constată o abatere gravă sau abateri disciplinare repetate, în legătură cu munca, în perioada acordării stimulentului de inserție, respectiv, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 (4) ani, perioadă în care, în prezent, se interzice angajatorului încetarea raportului de muncă sau de serviciu.

Se estimează că un procent de 20%, dintre cele 178.727 de persoane care beneficiază de indemnizație pentru creșterea copiilor, vor opta pentru întoarcerea la activitatea profesională și obținerea stimulentului de inserție înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2, respectiv, 3 ani, astfel că numărul beneficiarilor de stimulent de inserție va crește la 105.687 persoane, față de 85.673, câte sunt în prezent.

Sumele pentru acordarea indemnizației vor scădea, de la 4.800 milioane de lei, la 4.118 milioane de lei, în timp ce sumele pentru stimulentul de inserție vor crește, de la 670 milioane de lei, la aproximativ 1.173 milioane de lei.

Astfel, aplicarea prevederilor noului act normativ poate duce la scăderea cheltuielilor de asistență socială cu aproximativ 100 milioane de lei, pentru o perioadă de 12 luni.

Pentru anul 2021, ținând cont de perioada rămasă până la sfârșitul acestuia, se estimează o scădere a cheltuielilor de aproximativ 58 milioane lei.

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online