Joi 18 august, la ora 10:00, se va deschide apelul de finanțare Femeia Antreprenor 2022 pe platforma granturi.imm.gov.ro. Procedura pusă în dezbatere publică pe data de 24 iunie 2022 a fost publicată, astăzi, 11 august a.c, în Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 799/11.08.2022.

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului continuă seria de măsuri privind încurajarea și stimularea înființării de întreprinderi mici și mijlocii, prin lansarea Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor.

Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului, spune că acest program contribuie la atingerea standardelor OECD privind egalitatea de gen, în domeniul antreprenorial.

“Programul Femeia Antreprenor va fi al treilea apel deschis în anul 2022 pentru IMM-urile din România. De această dată, vizăm diminuarea decalajelor dintre femeile și bărbaților antreprenori, mai ales că doar 36,84% din asociați/acționari sunt femei. Suplimentar, observăm că în ultimele luni, ponderea asociaților/acționarilor din cadrul persoanelor juridice favorizează decalajul dintre femeile și bărbații antreprenori. Deși nominal, de la începutul anului a crescut numărul de asociați/acționari femei, creșterea este mult mai mică față de creșterea numărului bărbaților care sunt acționari sau asociați ai societăților. Programul contribuie, totodată, la atingerea standardelor OECD privind egalitatea de gen în domeniul antreprenorial fiind o măsură personalizată, care asigură accesul la finanțare a femeilor antreprenor. Egalitatea de șanse se obține, în primul rând, prin micșorarea deficitului sistematic existent”.

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea şi sprijinirea înființării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate și conduse de către femei, îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi ale prejudecăţilor existente, încă, la nivel local.

Societățile eligibilite trebuie să respecte criteriul conform căruia cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii, în cazul IMM-urilor aplicante.

Pentru societățile înființate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, condiția se consideră îndeplinită dacă majoritatea membrilor cooperatiști din Consiliul de Administrație este formată din femei.

Bugetul maxim al programului pentru anul 2022 este 157.624.000 lei, iar beneficiarele pot obține maxim 200.000 lei/societate.

Numărul de societăți beneficiare este aproximativ 785, pentru anul 2022.

Înscrierea în cadrul programului, dar și toată implementarea și derularea măsurii de sprijin se va face exclusiv on-line, prin intermediul aplicației Ministerului Antreprenoriatului și Turismului IMM-Recover https://granturi.imm.gov.ro, sistem informatic dezvoltat în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale,ce permite digitalizarea completă a raportului dintre administrație și aplicanți, eliminând complet atât interacțiunea dintre funcționari și reprezentanții societăților aplicante, cât și depunerea de documente emise de alte instituții ale statului.

Data de la care va fi activă aplicația informatică de înscriere și gestiune a programului Femeia Antreprenor este 18 august 2022, pe site-ul https://granturi.imm.gov.ro, începând cu ora 10.00 a.m., iar numărul de Call Center pentru informații legate de particularitățile măsurii de sprijin este 021-9059.

Solicitantele au la dispoziție 30 de zile calendaristice pentru depunerea aplicației pentru obținerea finanțării.

Prin implementarea Programului în perioada 2022-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 5.000 de beneficiare, bugetul estimat pentru întreaga perioadă fiind de 1.000.000.000 lei.

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online