Primăria Municipiului București a anunțat deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: „Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.305, din data de 31.10.2016, privind asigurarea accesului gratuit al jurnaliștilor la programele/ proiectele intituțiilor/ sertviciilor publice de cultură de interes local, din subordinea Consiliului General al Municipiului București, precum și utilizarea gratuită de către aceștia a parcărilor publice de utilitate generală, de pe teritoriul Municipiului București, precum și a parcărilor aferente instituțiilor/ serviciilor publice de cultură de interes local din subordinea Consiliului General al Municipiului București”

Documentația aferenta proiectului de act normativ include:

– Proiectul de hotărâre C.G.M.B.;

– Referat de aprobare ;

– Raport de specialitate – Direcția Transporturi și Direcția de Presă ;

– Adresa Direcției Transporturi

Documentația poate fi consultată:

– pe pagina de internet a instituției – www.prnb. ro ;

link: https://www3.pmb.ro/institutii/cqmb/dezb publica/proiecte;

– la sediul Primariei Municipiului București, B-dul. Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5.

Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura P.M.B. (C.I.D.R.C.), la adresa: B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5, în zilele de luni, marți, joi și vineri, între orele 08.30/16.30, precum și în ziua de miercuri, în intervalul orar 8.30/18.30.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizionala se pot depune până la data de 08.11.2022, astfel:

– prin site-ul www.pmb.ro ;

– ca mesaj în format electronic, pe adresa de e-mail: relatiipublice@pmb.ro/proiecte.supuse.dezbaterii.publice@pmb.ro.

– prin poștă, pe adresa P.M.B.: Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5, București, Romania – Directia Asistență Tehnică și Juridică;

– la Registratura P.M.B. (C.I.D.R.C.), la adresa B-dul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5, în zilele de luni, marți, joi și vineri, între orele 08.30/16,30 și în ziua de miercuri, în intervalul orar 8.30/18.30.

Materiale le transmise vor purta mențiunea “Propuneri pentru Proiect de hotărare privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București, nr. 305, din data de 31.10.2016, privind asigurarea accesului gratuit al jurnaliștilor la
programele/ proiectele intituțiilor/ serviciilor publice de cultură de interes local, din subordinea Consiliului General al Municipiului București, precum și utilizarea gratuită de către aceștia a parcărilor publice de utilitate generală de pe teritoriul Municipiului București, precum și a parcărilor aferente instituțiilor/ serviciilor publice de cultură de interes local, din subordinea Consiliului General al Municipiului București”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la secțiunea proiecte supuse dezbaterii publice, link: https://www3.pmb.ro/institutii/cqmb/dezb publica/proiecte;

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică, până la data de 15.12.2022.

Pentru informații suplimentare va stăm la dispoziție la următoarele date de contact:

Telefon: 021 305 55 00, interior 3021, 3022, 3109.

E-mail: proiecte.supuse.dezbaterii.publice@pmb.ro, persoană de contact: Cătălina Stana.

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online