Prima sesiune a examenului național de bacalaureat va începe luni, 6 iunie, cu probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română.

La acest examen vor participa 126.454 de absolvenți de liceu, din care 111.329 din promoția curentă și 15.125 din seriile anterioare, conform datelor transmise de comisiile județene. Fiecare probă va fi examinată de 2 profesori pentru fiecare candidat iar rezultatele evaluării competențelor nu vor fi exprimate în note sau calificative admis/respins, ci în funcție de grilele naționale sau europene. Ca în fiecare an, examenul este supravegheat audio și video iar candidații nu au voie să intre în sălile de examen cu manuale, dicționare, notițe, însemnări, etc., dar nici telefoane mobile sau orice alt mijloc de comunicare/ calcul. Nerespectarea acestor condiții duce la eliminarea candidatului.

Aceste competențe se vor susține astfel:

6 – 8 iunie: Proba A – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
8 – 9 iunie: Proba B – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă;
8 – 10 iunie: Proba D – evaluarea competențelor digitale;
14 – 16 iunie: Proba C – evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Candidații examenului de bacalaureat nu vor avea prea mult timp de relaxare după ultima probă a competențelor, pentru că de luni, 20 iunie vor susține proba scrisă la Limba și literatura română. Pe 21 iunie, este programată proba obligatorie a profilului, apoi proba la alegere a profilului și specializării și pe data de 23 iulie, va fi proba la Limba și literatura maternă.

Rezultatele vor fi afișate pe data de 27 iunie (până la ora 12:00) iar contestațiile se vor putea face între orele 12:00-18:00 în aceeași zi, iar afișarea rezultatelor finale este prevăzută pe data de 1 iulie.

Cu toate acestea, examenul de bacalaureat se consideră promovat de către candidații care au susținut atât probele orale, cât și cele scrise iar notele obținute au fost cel puțin 5 la fiecare dintre acestea, dar și media finală minim 6 la probele scrise.

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online