Comisia a aprobat o investiție de peste 175 de milioane de euro, din Fondul de coeziune, pentru modernizarea și instalarea unei noi infrastructuri de apă potabilă și de ape uzate, în județul Olt, România.

Noua infrastructură va reduce scurgerile și întreruperile în aprovizionarea cu apă, contribuind la îndeplinirea de către România a cerințelor Directivei UE, privind apa potabilă.

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, spune că investiția este inclusiv un exemplu de protecție a mediului.

„Proiectul este un exemplu perfect al modului în care politica de coeziune aduce beneficii directe cetățenilor europeni, menținând și protejând mediul și promovând utilizarea eficientă a resurselor”.

Această investiție din fonduri UE va contribui la dezvoltarea socioeconomică la nivel local, prin îmbunătățirea standardelor de viață ale locuitorilor din zonele rurale și prin crearea de locuri de muncă, atât în etapa de construcție, cât și în cea de punere în aplicare.

Rețeaua de ape uzate va fi extinsă cu 259,08 km, iar, prin lucrări, se vor reabilita 37,87 km din sistemul existent.

În același timp, se vor instala încă 64,41 km de conducte de evacuare, se vor renova zece stații de pompare a apelor reziduale și se vor construi 156 de stații noi.

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online