Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a elaborat ca document de discuție, proiectul de ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale la nivel național (POSF), activitate derulată în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacității instituționale a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru simplificarea procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică și de gaze naturale”.

Proiectul SMIS 129990/705 este cofinanțat în proporție de 98% din Fondul Social European, prin POCA 2014-2020, iar valoarea totală a proiectului este de 19.923.503,70 lei.

Regulamentul are drept scop definirea, organizarea și stabilirea regulilor de funcționare ale platformei online, destinate schimbării de către clientul final a furnizorului de energie electrică/gaze naturale și contractării furnizării de energie electrică/gaze naturale.

Această soluție informatică intuitivă și inovativă, va conduce la realizarea interoperabilității datelor referitoare la schimbarea furnizorului, din punct de vedere al formatului, precum și la reducerea termenului actual, de 21 de zile, în vederea îndeplinirea cerințelor europene, care prevăd ca – până în anul 2026 – procesul tehnic de schimbare a furnizorului să se finalizeze în 24 de ore.

Regulamentul stabilește etapele și regulile procedurii de schimbare a furnizorului, precum și responsabilitățile participanților implicați în schimbarea furnizorului.

Acestea se aplică în relațiile dintre clienții finali, furnizorii de energie electrică și de gaze naturale, operatorii de rețea/acces la sistem, la instalațiile cărora sunt racordate locurile de consum ale clienților finali, precum și de către alte categorii de operatori economici, care sunt implicați în schimbarea furnizorului, de către clientul final.

Ordinul pentru aprobarea Regulamentului va intra în vigoare la data publicării în MO, dar se va aplica de la data de 28 august 2022.

ANRE publică proiectul de ordin sus-menționat în vederea consultării publice, pentru o perioadă de 30 zile, pe pagina de internet a Autorităţii, www.anre.ro, la domeniul „Energie electrică”, rubrica „Legislaţie/Documente de discuție/Proceduri oper/Regl Comerciale, Energie electrica şi domeniul „Gaze naturale”, rubrica „Legislaţie/Documente de discuție/Proceduri”, Gaze naturale.

Propunerile/observațiile se transmit în format electronic, inclusiv prelucrabil, la adresa de e-mail: srpee@anre.ro.

Această inițiativă demonstrează, încă o dată, importanța pe care ANRE o acordă optimizării proceselor operaționale din piața de energie, în scopul diminuării birocrației și consolidării concurenței, prin reducerea duratei de schimbare a furnizorului, în beneficiul consumatorului final.

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online