Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat Raportul privind evoluția pieței de capital în anul 2021. Analiza surprinde însă și aspecte de actualitate cu privire la modul în care au reacționat piețele de capital și de mărfuri, în contextul războiului din Ucraina.

“Conflictul armat din țara vecină a alimentat interesul investitorilor pentru aur, acest activ fiind considerat o investiţie sigură în perioadele de incertitudine politică şi financiară. Astfel, de la începutul războiului, cotația aurului a înregistrat creșteri susținute. La sfârșitul lunii martie a anului 2022, aurul se tranzacționa la un preț de 1.941,15 dolari pe uncie, cu 20% peste valoarea de la începutul pandemiei (martie 2020). În același context, prețul barilului de petrol a crescut în luna martie la nivelurile din 2014, tranzacționându-se la data de 31.03.2022 cu 107.46 dolari/baril” potrivit ASF.

Totodată, pe fondul războiului din Ucraina, cotațiile pentru cele mai multe bănci și instituții financiare listate pe bursele europene au înregistrat scăderi care s-au apropiat de cele de la începutul pandemiei.  În raport cu sfârșitul anului 2021, în luna martie 2022 s-au înregistrat scăderi importante, remarcându-se bursele din Austria (-20,94%), Olanda (-11,77%) și Belgia (-9,49%).

„Companiile din sectorul energetic au fost afectate de războiul din Ucraina, înregistrând scăderi comparabile cu cele de la începutul pandemiei. De asemenea, cotațiile indicilor bursieri și ale activelor tranzacționate au cunoscut o volatilitate ridicată, pe fondul gradului mare de incertitudine determinat de contextul volatil geopolitic și militar”, mai arata Autoritatea pentru Supraveghere Financiara.

Ca urmare a așteptărilor economice legate de efectele cauzate de criza sanitară actuală, contagiunea a scăzut semnificativ în primele două trimestre din 2021, dar a început să avanseze rapid în ultimele două trimestre ale anului 2021, ca urmare a tendinței de creștere accelerată de pe cele mai multe piețe de capital. Războiul din Ucraina a condus la o accelerare pronunțată a contagiunii între bursele europene în primul trimestru din 2022.

Contextul actual este unul care îndeamnă la precauție și la măsuri specifice ce vizează menținerea unui echilibru al pieței de capital, precum și al sănătății economice a jucătorilor care activează în acest sector. Supravegherea prudențială a entităților pieței, a regulilor de diversificare și de evaluare a portofoliilor fondurilor de investiții și a mecanismelor de administrare a riscului reprezintă priorități absolute pentru noia declarat domnul Nicu Marcu, Președintele Autorității de Supraveghere Financiară.

Situația tensionată dintre Rusia și Ucraina are un impact semnificativ și asupra piețelor mondiale de cereale și de energie, ceea ce se va reflecta în creșterea prețurilor la alimente, cele mai afectate fiind țările în curs de dezvoltare, dependente de importuri. În contextul întreruperii exporturilor din Ucraina și Rusia din cauza războiului, la finalul lunii martie 2022, contractul de referință pentru grâu la bursa din Chicago (CBOT) s-a apreciat cu aproximativ 63% față de aceeași perioadă a anului precedent, atingând maxime istorice. Şi cotațiile la porumb s-au apreciat, ajungând la maximele ultimilor nouă ani. Rusia și Ucraina dețin 30% din comerțul mondial cu grâu și 20% din cel de porumb. În consecință, capacitatea țărilor importatoare de cereale de a cumpăra grâu s-a redus.

Creșteri pe aproape toate palierele pieței de capital autohtone în anul 2021

Anul trecut, indicii Bursei de Valori București (BVB) au avut o evoluție pozitivă. Indicele BET, de referință pentru piața locală de capital, care surprinde evoluțiile celor mai tranzacționate companii de pe piața reglementată a BVB, a avut o creștere de peste 33%, comparativ cu finalul anului 2020.

Valoarea totală tranzacționată pe Piața Reglementată și SMT a atins nivelul de 21,63 miliarde lei în anul 2021, mai mult cu 16% comparativ cu anul precedent, în timp ce numărul de tranzacții derulate la BVB a crescut cu 55%.

Acțiunile rămân clasa dominantă de active financiare, cu o pondere de 57% din totalul valorii tranzacționate la BVB până la 31 decembrie 2021. În trimestrul IV al anului trecut, valoarea tranzacțiilor cu titluri de stat a consemnat o evoluție ascendentă față de aceeași perioadă a anului 2020, înregistrând o creștere de 22%.

La finalul anului 2021, capitalizarea bursieră de pe Piața Reglementată a atins nivelul de 229,08 miliarde lei, în creștere cu aproximativ 48% comparativ cu 31 decembrie 2020.

Numărul emitenților care au apelat la tranzacționarea pe Sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB, fără aprobarea în prealabil de către A.S.F. a unui prospect, s-a ridicat la 20. Totodată, pe parcursul anului 2021, valoarea totală a ofertelor publice de vânzare primare a fost în cuantum de aproximativ 210 milioane lei. Pentru 10 dintre emisiuni, acționarii au aprobat și tranzacționarea drepturilor de preferință, iar, în cazul unui emitent, acționarii au aprobat și tranzacționarea drepturilor de alocare.

Faptul că tot mai multe companii se orientează spre piața de capital este un semn că ne aflăm pe drumul cel bun. Vedem companii din domenii de activitate diverse, volume de tranzacționare în creștere și fundamente sănătoase, ceea ce înseamnă că piața de capital începe să devină o opțiune pentru finanțarea dezvoltării companiilor. Asistăm la o inversare de trend evidentă: dacă până recent bursa era în căutare de noi emitenți, astăzi, emitenții vin în număr tot mai mare către bursăsubliniază domnul Nicu Marcu.

În cursul anului 2021, au fost autorizate 28 de fonduri de investiții alternative, reprezentând atât entități nou înființate, cât și entități care au avut obligația de a se alinia la prevederile legislației F.I.A. De asemenea, tot în cursul anului 2021, au fost înregistrate și două noi entități în calitate de administratori de fonduri de investiții alternative, societăți care și-au exprimat intenția de a înființa fonduri de investiții alternative, din categoria celor de private equity și venture capital.

Activele OPC, aproape de 50 miliarde de lei

Cei mai activi intermediari pe BVB (piața reglementată și SMT) au fost SSIF-urile, valoarea intermediată de acestea fiind de aproximativ 24,07 miliarde lei. Intermediarii locali (SSIF-uri și instituțiile de credit) au realizat aproximativ 92% din valoarea totală intermediată, în timp ce intermediarii autorizați în alte state membre UE, care au efectuat tranzacții pe piețele la vedere, au cumulat o cotă de piață de 7,8%.

La finalul lunii decembrie 2021, își desfășurau activitatea în România 18 societăți de administrare a investițiilor (SAI), 82 de fonduri deschise de investiții (FDI), 25 de fonduri închise de investiții (FÎI), 5 societăți de investiții financiare (SIF), Fondul Proprietatea (FP)  și 4 depozitari.

Valoarea totală a activelor organismelor de plasament colectiv (OPC) a fost de 49,98 miliarde lei la data de 31 decembrie 2021, în creștere cu circa 21% comparativ cu anul anterior. O analiză pe categorii de organisme de plasament colectiv arată că, la finalul anului 2021, activele totale ale SIF-urilor s-au majorat cu 21% față de finele lunii decembrie 2020, iar FP a înregistrat cea mai semnificativă creștere a activului total (33%) față de finalul anului 2020.

Activele nete cumulate ale SIF-urilor au înregistrat o creștere de aproximativ 19%, la sfârșitul lunii decembrie a anului 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Pe ansamblul pieței, structura consolidată a investițiilor tuturor organismelor de plasament colectiv indică o preferință pentru acțiuni, a căror valoare totală era de circa 26,5 miliarde lei, atingând o pondere de circa 53% din activul cumulat al OPC.

Investițiile în instrumente financiare cu venit fix la nivelul întregii piețe erau în valoare de 20 de miliarde de lei și reprezentau aproximativ 40% din activul total al OPC. La 31 decembrie 2021 comparativ cu finalul anului 2020, a fost constatată o majorare a investițiilor efectuate în acțiuni (35%), titluri OPCVM/AOPC (37%), obligațiuni (4%) și depozite și disponibilități (15%), concomitent cu o reducere cu circa 10% a plasamentelor în titluri de stat.

 

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online