Referitor la vânzările online (e-commerce) de produse accizabile, respectiv, tutun și produse din tutun

Având în vedere analizele efectuate de structurile specializate ale Direcției Generale a Vămilor (DGV), în ceea ce priveşte combaterea traficului ilicit cu produse din tutun s-a constatat că, în ultima perioada, s-a înregistrat o creştere a anunțurilor de vânzări online de produse din tutun.

Ținând cont de aceste aspecte, Direcția Generală a Vămilor a luat mai multe măsuri, printre care:

  • a desfășurat, în colaborare cu Politia Română, acțiuni specifice, cu scopul identificării persoanelor care comercializează tutun, prin intermediul platformelor online;

  • a notificat operatorii economici care activează în zona vânzărilor online să aibă în vedere restricționarea publicării/ștergerea anunțurilor ce au ca subiect vânzarea de tutun tăiat/mărunțit/tocat, prin intermediul platformelor de vânzări.

Astfel, Direcția Generală a Vămilor doreşte să readucă în atenția opiniei publice, dar și a operatorilor economici care activează în domeniul vânzărilor online, următoarele prevederi legale:

  • prevederile articolului 452, alin. (1) lit. (h) din Cap. IV, Titlul VIII, al Legii nr. 227/2015, referitoare la deținerea, producția, marcarea și eliberarea pentru consum a produselor din tutun: „deținerea de către orice persoană, în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României o produselor accizabile supuse morcării, potrivit prezentului titlu, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, ori cu marcaje false, peste limita o 10.000 țigorete, 400 țigări de foi de 3 grame, 200 țigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, peste 300 litri”, constituie infracțiune și este pedepsită conform aceluiași articol, alin. (2), lit. (b), cu închisoare de la un an la 5 ani;

  • prevederile articolului 341, din Legea nr. 227/2015, definesc persoana plătitoare de accize ca fiind orice persoană care avea cunoștință sau care ar fi trebuit să aibă cunoștință, în mod normal, de caracterul neregulamentar al ieșirii de produse accizabile dintr-un antrepozit, precum și persoana care determină eliberarea pentru consum;

  • conform prevederilor art. 452 alin. (1), lit. h), din Cap. IV, Titlul VIII, Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, se înțelege că prin producerea și/sau comercializarea ilicită de tutun mărunțit pentru fumat sunt întrunite elementele săvârșirii unei infracțiuni;

  • prevederile art. 48, alin. (1), din Codul Penal actualizat, referitoare la instituția complicității și anume: „Complice este persoana care, cu intenție, înlesnește sau ajută în orice mod la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală”;

  • conform prevederilor art. 270, alin (3,) din Secțiunea 1 lnfracțiuni, Titlul XII, al Legii nr. 86/2006, privind Codul vamal al României, actualizată, sunt asimilate infracțiunii de contrabandă și se pedepsesc cu închisoare de la 2, la 7 ani și interzicerea unor drepturi, activitățile de colectare, deținere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere și vânzare a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia.

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online