În primăvara anului 2015 a fost lansat de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), prin Hotărârea Guvernului nr. 294/29.04.2015, care detaliază activitățile acestuia și sumele necesare realizării lui, suportate din veniturile proprii ale ANCPI și fonduri externe nerambursabile.

Obiectivul PNCCF este ca până în anul 2023 să fie înregistrate, în mod sistematic și gratuit pentru cetățeni sau oricare alți deținători de drept public sau privat, toate imobilele situate pe teritoriul unităților administrativ teritoriale municipii, orașe și comune. În 2016, programul a fost corectat în sensul înregistrării cu prioritate a terenurilor din extravilan, preponderant agricole până în anul 2020, menținându-se anul 2023 ca termen final pentru toate celelalte imobile situate în intravilan.

Situația actuală a implementării programului național de înregistrare sistematică a imobilelor în Cartea Funciară nu depășește nici măcar 50% din totalul estimativ al proprietăților, conform statisticii ANCPI.

Screenshot 20
Foto: ANCPI

,,43,70% este un procent bun, dar nu suficient având în vedere potențialul de specialiști din domeniu. Un alt aspect îl constituie instrumentele de măsurat, care în ultimii ani au evoluat foarte mult, atât ca aspect tehnic, cât și al software-urilor de prelucrare date din teren. Având în vedere că au mai rămas doi ani până la atingerea obiectivului propus de a înregistra toate proprietățile din România, acest lucru nu se poate atinge fără organizare și fără automatizarea proceselor și procedeelor de intabulare în sistemul de Carte Funciară. Este necesar de eforturi susținute atât a specialiștilor ANCPI, dar mai ales a persoanelor autorizate care constituie interfața procesului. De asemenea, digitizarea trebuie să continue mai ales la nivel de ANCPI, luând în vedere volumul mare de muncă”, a declarat pentru Online Press, inginer Sorin Mușat, persoană fizică autorizată ANCPI, fost consilier I A OCPI.

,,Sub aspect juridic înregistrarea sistematică se face pe baza actelor doveditoare a drepturilor de proprietate preluate de la cetățeni și din arhiva OCPI sau a adeverințelor de proprietate emise de unitatea administrativ teritorială după efectuarea măsurătorilor. În continuarea acestei etape are loc publicarea registrelor și planurilor cadastrale precum și rezolvarea contestațiilor urmând ca înregistrările să devină definitive și migrate în sistemul informatic centralizat al ANCPI”, mai adaugă inginer Mușat.

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online