În luna martie 2021, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, sosirile în structurile de primire turistică, având funcţiuni de cazare, au crescut cu 78,1%, iar înnoptările, cu 61,6%.

Comparativ cu luna martie 2020, în luna martie 2021, la punctele de frontieră, sosirile vizitatorilor străini au scăzut cu 22,4%, iar plecările în străinătate ale vizitatorilor români, cu 15,4%.

1. Sosiri şi înnoptări în structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare – luna martie

grafic 2

*) Date mai mici de 0,5; **) După ţara de rezidenţă; ***) Datele referitoare la Uniunea Europeană au fost recalculate fără Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord;
Numărul de sosiri, respectiv, înnoptări, nu include persoanele aflate în carantină, cazate în structurile turistice.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna martie 2021 au însumat 431,3 mii, în creștere cu 78,1%, faţă de cele din luna martie 2020.

Din numărul total de sosiri, în luna martie 2021 sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 94,2%, în timp ce turiştii străini au
reprezentat 5,8%.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (83,9% din total turişti străini), iar – dintre aceștia – 72,9% au fost din ţările Uniunii Europene.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna martie 2021 au însumat 781,8 mii, în creștere cu 61,6%, faţă de cele din luna martie 2020.

Din numărul total de înnoptări, în luna martie 2021 înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 92,6%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 7,4%.

În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (83,5% din total turişti străini), iar – dintre aceștia – 73,9% au fost din ţările Uniunii Europene.

Durata medie a şederii în luna martie 2021 a fost de 1,8 zile, la turiştii români şi de 2,3 zile, la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna martie 2021, a fost de 14,9%, pe total structuri de cazare turistică, în creștere cu 0,6 puncte procentuale, faţă de lunamartie 2020.

Indici de utilizare netă a locurilor de cazare mai mari în luna martie 2021 s-au înregistrat la hoteluri (17,7%), popasuri turistice (14,8%), vile turistice (12,6%), pensiuni turistice (12,0%), moteluri (10,8%), cabane turistice și pensiuni agroturistice (fiecare cu câte 10,1%).

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna martie 2021 de 317,8 mii, în scădere cu 22,4%, faţă de luna martie 2020.

Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru sosirile din străinătate, reprezentând 86,9%, respectiv, 8,8%, din numărul total de sosiri.

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna martie 2021 de 552,8 mii, în scădere cu 15,4%, comparativ cu luna martie 2020.

Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 81,7%, respectiv, 17,4% din numărul total de plecări.

2. Sosiri şi înnoptări ale turiștilor în structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, în perioada 01.01-31.03.2021, comparativ cu perioada 01.01-31.03.2020

grafic 1

*) Date mai mici de 0,5; **) După ţara de rezidenţă; ***) Datele referitoare la Uniunea Europeană au fost recalculate fără Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord;
Numărul de sosiri, respectiv, înnoptări, nu include persoanele aflate în carantină, cazate în structurile turistice.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, în perioada 1.01.-31.03.2021, au însumat 1410,5 mii, în scădere cu 20,0%, faţă de perioada 1.01.-31.03.2020.

Din numărul total de sosiri, în perioada 1.01.-31.03.2021, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 95,4%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 4,6%.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (82,8% din total turişti străini), iar – dintre aceştia – 72,0% au fost din ţările Uniunii Europene.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 1.01.-31.03.2021 au însumat 2608,8 mii, în scădere cu 24,7%, faţă de cele din perioada 1.01.-31.03.2020.

Din numărul total de înnoptări, în perioada 1.01.-31.03.2021, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 94,3%, în timp ce
înnoptările turiştilor străini au reprezentat 5,7%.

În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (83,1% din total turişti străini), iar – dintre aceştia – 73,1% au fost din ţările Uniunii Europene.

Durata medie a şederii, în perioada 1.01.-31.03.2021, a fost de 1,8 zile, la turiştii români şi de 2,3 zile, la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică în perioada 1.01.-31.03.2021 a fost de 17,2% pe total structuri de cazare turistică, în scădere cu 5,2 puncte procentuale, faţă de perioada 1.01.-31.03.2020.

Indici de utilizare netă a locurilor de cazare turistică mai mari, în perioada 1.01.-31.03.2021, s-au înregistrat la hoteluri (20,0%), vile turistice (17,0%), cabane turistice (15,6%), hanuri (15,4%), pensiuni turistice (14,2%), bungalouri (13,4%), pensiuni agroturistice (12,8%) şi popasuri turistice (12,5%).

Pe judeţe, în perioada 1.01.-31.03.2021, numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică a înregistrat valori mai mari în Braşov (244,5 mii), Municipiul Bucureşti (132,6 mii), Prahova (102,2 mii), Suceava (74,4 mii), Bihor (67,9 mii), Vâlcea (64,2 mii), Mureș (61,8 mii), Sibiu (60,8 mii) şi Cluj (58,2 mii), iar înnoptările turiştilor au înregistrat valori mai mari în: Braşov (482,6 mii), Municipiul Bucureşti (213,4 mii), Prahova (207,8 mii), Bihor (144,2 mii), Suceava (134,3 mii), Vâlcea (133,1 mii), Mureș (116,9 mii), Sibiu (103,8 mii), Cluj (95,8 mii), Constanța (70,5 mii), Caraș Severin (64,7 mii), şi Timiș (63,8 mii).

Pe țări, cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi in structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au provenit din Germania (7,6 mii), Italia (6,6 mii), Franţa (4,9 mii), Ungaria (3,4 mii), Republica Moldova (3,2 mii) şi Regatul Unit (2,9 mii).

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 1.01.-31.03.2021 de 944,6 mii, în scădere cu 52,2% faţă de perioada 1.01.- 31.03.2020.

Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru sosirile vizitatorilor străini în România, reprezentând 88,4% cel rutier și respectiv 7,9% cel aerian, din numărul total al sosirilor.

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 1.01.-31.03.2021 de 1850,8 mii, în scădere cu 54,0%, comparativ cu perioada 1.01.-31.03.2020.

Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 81,2% cel rutier, iar 18,2%, cel aerian, din numărul de plecări.

Explicaţii Metodologice

Sosirea unui turist se înregistrează când o persoană este înscrisă în registrul structurii de primire turistică, având funcţiune de cazare turistică, pentru a fi găzduită una sau mai multe nopţi. În fiecare structură de primire turistică având funcţiune de cazare turistică se socoteşte o singură sosire pe turist, indiferent de numărul de înnoptări rezultate din şederea sa neîntreruptă.

Înnoptarea este intervalul de 24 ore, începând cu ora hotelieră, pentru care o persoană este înregistrată în evidenţa spaţiului de cazare turistică şi beneficiază de găzduire, în contul tarifului aferent spaţiului ocupat, chiar dacă durata de şedere efectivă este inferioară intervalului menţionat.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică exprimă relaţia între capacitatea de cazare turistică în funcţiune şi utilizarea efectivă a acesteia de către turişti, într-o perioadă determinată. Rezultă din calcul prin raportarea numărului total de înnoptări realizate, la capacitatea de cazare turistică în funcţiune, din perioada respectivă.

Eşantionul structurilor de cazare a fost constituit pornind de la lista structurilor de cazare autorizate, descărcată de pe website-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – Departamentul pentru turism, la data de 16 decembrie 2020.

Lista cuprindea 12.211 structuri cu peste 10 locuri pat, din care: 9.206 structuri de cazare şi 3.005 apartamente şi camere de închiriat.

În luna martie 2021, din totalul structurilor de cazare, 726 unități erau închise în momentul desfășurării cercetării statistice din cauza COVID-19, 2.950 unități erau în reparaţii capitale şi 1.287 nu au completat chestionarul din alte cauze.

IMPORTANT! Pentru asigurarea comparabilităţii seriei de date şi coerenţei cu comunicatele de presă anterioare, în comunicatul de presă sunt prezentate doar datele de la structurile de cazare turistică colectivă cu peste 10 locuri pat.

Atenţie! Numărul de sosiri, respectiv, înnoptării, nu include persoanele aflate în carantină, cazate în structurile turistice.

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online