* În luna februarie 2021, câştigul salarial mediu nominal brut a fost 5.97 lei, cu 52 lei (-0,9%) mai mic, decât în luna ianuarie 2021;

* Câştigul salarial mediu nominal net a fost 3.365 lei, în scădere faţă de luna precedentă cu 30 lei (-0,9%);

* Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (8.047 lei), iar cele mai mici – în hoteluri şi restaurante (1.747 lei).

Februarie 2021, comparativ cu Februarie 2020

* Comparativ cu luna februarie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 5,1%.

Câştigul salarial, în raport cu evoluţia preţurilor de consum

* Indicele câştigului salarial real a fost 101,9% pentru luna februarie 2021, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent;

* Indicele câştigului salarial real a fost 98,7%, pentru luna februarie 2021, faţă de luna precedentă;

* Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 221,4%, cu 2,8 puncte procentuale mai mic, faţă de cel înregistrat în luna ianuarie 2021.

Februarie 2021, comparativ cu Ianuarie 2021

În luna februarie 2021, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut, ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de întreruperi/încetări ale activităţii, de continuarea şomajului tehnic de către anumiţi agenţi economici sau de remunerarea parţială a salariaţilor, de nerealizările de producţie, ori încasările mai mici (în funcţie de contracte/proiecte), cât şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net – la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 – s-au înregistrat, după cum urmează:

• cu 26,3%, în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, ca urmare a acordării de prime ocazionale în lunile anterioare;

• între 6,0% şi 10,0%, în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, extracţia minereurilor metalifere, activităţi de servicii anexe extracţiei, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat;

• între 2,0% şi 5,0%, în telecomunicaţii, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), extracţia cărbunelui superior şi inferior, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, transporturi aeriene, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, transporturi terestre şi transporturi prin conducte, activităţi de poştă şi de curier.

Creşterile câştigului salarial mediu net, faţă de luna precedentă, au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (prime anuale, ori pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat reluării activităţii anumitor agenţi economici, realizărilor de producţie, ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net – la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 – s-au înregistrat, după cum urmează:

• cu 53,6%, în fabricarea produselor din tutun;

• cu 17,8%, în activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii;

• cu 13,0% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, ca urmare a acordării de prime ocazionale, drepturi în natură şi sume din alte fonduri;

• între 3,0% şi 6,5%, în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, alte activităţi extractive, activităţi de editare, tranzacţii imobiliare;

• între 1,0% şi 3,0%, în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), industria metalurgică, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, activităţi de spectacole, culturale şi recreative, alte activităţi de servicii, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice.

În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net, faţă de luna precedentă, în sănătate şi asistenţă socială (-2,7%), respectiv, în învăţământ (-0,3%).
Câştigul salarial mediu net a crescut uşor în administraţia publică (+0,1%), comparativ cu luna precedentă.

Informaţii suplimentare:

Câştigul salarial mediu brut lunar se determină prin raportarea sumelor brute plătite din fondul de salarii, din profitul net şi alte fonduri (exclusiv sumele compensatorii, sumele plătite retroactiv, ca urmare a câştigării în instanţă a drepturilor băneşti aferente anilor anteriori), la numărul mediu al salariaţilor.

NOTĂ: În contextul situației cauzate de pandemia COVID-19, datele statistice infra-anuale, operative, pot prezenta un grad de fiabilitate, acurateţe, completitudine şi comparabilitate mai redus, ca rezultat al dificultăţilor apărute, în urma aplicării măsurilor economico-sociale determinate de instituirea stării de urgență/alertă pe întreg teritoriul României.

Aceste dificultăţi au fost determinate, în principal, de accesul dificil la documentele financiar-contabile, cauzat de închiderea – de cele mai multe ori, subită – a anumitor unităţi economico-sociale, de nefinalizarea la timp a acestor documente, de relaxarea termenelor legale de depunere a documentelor fiscale la instituţiile cu atribuţii în domeniu, de suspendarea temporară a activităţii unui număr semnificativ de unităţi economico-sociale sau chiar de încetarea activităţii unora dintre acestea.

În câştigul salarial mediu lunar sunt cuprinse şi sumele plătite salariaţilor pentru şomajul tehnic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online