Declarația de avere pentru anul în curs a preşedintelui Klaus Iohannis apare pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale. Șeful statului are șase locuințe, nu are mașină sau bijuterii și tablouri. Veniturile sunt obținute din salariu, din drepturi de autor și din închirierea locuințelor. 

Conform declarației de avere, președintele nu are niciun teren. La categoria clădiri, sunt trecute trei apartamente și trei case de locuit, toate în Sibiu. Un apartament este dobândit în 1997, altul în 2001, iar cel de-al treilea în 2020, suprafețele fiind de 84,60 mp, 253 mp, respectiv 67 mp. Primele două apartamente sunt cumpărate, iar ultimul, dobândit în 2020, este moștenire.
Casele sunt dobândite prin cumpărare și prin cumpărare-donație, titulari fiind președintele și soția acestuia. O casă este dobândită în anul 1992, prin donație-cumpărare, și are 377 mp, iar celelalte două sunt din 2007 și au 76 mp, respectiv 64 mp, și sunt cumpărate.
La capitolul bunuri mobile – autovehicule/autoturisme, tractoare, mașini agricole, șalupe, iahturi și alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, președintele Iohannis nu a trecut nimic, la fel ca și la bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, obiecte de artă și de cult, colecții de artă și numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural național sau universal, a căror valoare însumată depășește 5.000 de euro.
În privința activelor financiare, Klaus Iohannis este titularul unui cont bancar la BCR, din 1999, cu un sold/valoare la zi de 201.000 lei.

La capitolul plasamente, investiții directe și împrumuturi, rubrica este goală, situația stând la fel și la cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit, dar și la datorii.

În privința veniturilor, din declarația de avere rezultă că președintele a încasat în ultimul an fiscal încheiat, 178.391 de lei de la Administrația Prezidențială, în timp ce soția sa, Carmen, a încasat de la Colegiul Gh.Lazăr” din Sibiu, unde este profesoară, 44.816 lei.
Președintelui i-au mai intrat în cont 29.784 de lei, de la Curtea Veche Publishing, pentru drepturi de autor.
Din închirierea unor imobile, Klaus Iohannis și soția lui au mai obținut, potrivit declarației de avere, câte 28.799 de lei fiecare.

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online