Ministerul Finanțelor dã startul unei noi sesiuni de cumpãrare a titlurilor de stat Tezaur, începând de astăzi, luni, 4 aprilie.
Titlurile de stat au valoare nominalã de 1 leu, sunt în formã dematerializatã, au maturitãți de 1 și 3 ani și dobânzi anuale de 4,8% și 5,8%.

Ministrul finanțelor, Adrian Câciu, spune că titlurile de stat Tezaur se bucură de o mare încredere în rândul investitorilor.

”Le mulțumesc celor aproape 48.000 de români care au avut încredere în titlurile de stat TEZAUR și au investit peste 2 miliarde de lei, în primele douã emisiuni din acest an. Suma reprezintã un record de la lansarea Programului. Aceasta confirmã aprecierea investitorilor, care beneficiazã atât de instrumentele disponibile prin acest mecanism, cât și de avantajele pe care le oferã persoanelor fizice. Am încredere cã se va confirma și în viitor succesul acestui instrument de economisire accesibil, cu dobânzi avantajoase neimpozabile și fãrã costuri ascunse”.

Titlurile de stat pot fi cumpãrate:

* Între 04/26 aprilie 2022 – online, numai de cãtre persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV.
Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectatã, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului cãtre un cont bancar pe numele investitorului.
Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online accesați Ghid Tezaur online și Tezaur online;

* Între 04/27 aprilie 2022- de la unitãțile Trezoreriei Statului;

* Între 04/26 aprilie 2022, în mediul urban și 04/21 aprilie 2022, în mediul rural, prin subunitãțile poștale ale C.N. Poșta Românã S.A.

Dobânda este anualã, plãtibilã la termenele prevãzute în prospectul de emisiune.

De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot rãscumpãra în avans.

Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni.

Investitorii au posibilitatea anulãrii subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuãrii subscrierii.

Veniturile obținute din investirea în oferta de economisire lansatã de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile.

Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune și orice eventuale modificãri ale acestuia vor fi publicate la secțiunea Datorie publicã, www.posta-romana.ro.