Ministerul Finanțelor emite, începând de astăzi, 7 iunie 2021, trei noi emisiuni de titluri de stat, în cadrul Programului Tezaur, cu maturitãți de 1, 3 și 5 ani și dobânzi de 2,95%, 3,35% și – respectiv – 3,65%.

Titlurile de stat au valoare nominalã de 1 leu și sunt în forma dematerializatã.

Ministerul Finanțelor, Așexandru Nazare, spune că acest program este un mod de economisire extrem de avantajos.

„Titlurile de stat emise în cadrul programului Tezaur reprezintã, în continuare, o modalitate de economisire avantajoasã pentru populație. De aceea, încurajez toate persoanele fizice care dispun de lichiditãți sã beneficieze de avantajele acestui program și sã subscrie pentru titlurile Tezaur prin intermediul unitãților Trezoreriei Statului sau ale Poștei Române”.

Titlurile de stat pot fi cumpãrate:

· Între 7 – 28 iunie 2021, de la unitãțile Trezoreriei Statului;

· Între 7 – 24 iunie 2021, pentru mediul rural și între 7 – 25 iunie 2021, pentru mediul urban, prin Compania Naționalã Poșta Românã.

Dobânda este anualã, plãtibilã la termenele prevãzute în prospectul de emisiune.

De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot rãscumpãra în avans.

Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri, în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulãrii subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani, la data efectuãrii subscrierii.

Veniturile obținute din investirea în oferta de economisire lansatã de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile.

Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor, în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune și orice eventuale modificãri ale acestuia sunt publicate pe www.mfinante.gov.ro (secțiunea Datorie publicã) și www.posta-romana.ro.

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online