Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a pus în dezbatere publică poiectul de Hotărâre de Guvern, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul, pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017. Astfel, se propune modificarea reglementărilor de lucru la casele de bilete și în tren, în vederea acordării reducerii de 50% pentru transportul pe calea ferată a studenților, în conformitate cu dispozițiile OUG nr. 8/2021.

În cadrul proiectului de hotărâre de guvern de modificare a normelor metodologice s-a specificat care este reducerea la transport de care beneficiază studenții, respectiv legitimații de călătorie cu tarif redus 50% (50% din tariful de transport și 50% din tariful de rezervare) și abonamente lunare cu număr nelimitat de călătorii, cu reducere 50% la transportul cu tren regio și interregio, clasa a II-a.

La data la care vor intra în vigoare prevederile punctelor 2 şi 3 ale articolului VI, din Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2021, vor exista două categorii de studenți, beneficiari de facilități la transportul pe calea ferată: studenții beneficiari de tarif redus 50% și studenții orfani sau care sunt proveniți de la casele de copii, beneficiari de gratuitate. Prin intermediul proiectului de act legislativ s-a stipulat care sunt documentele în baza cărora studenții orfani sau care sunt proveniți de la casele de copii beneficiază de gratuitate.

Totodată, s-au adus completări în ceea ce privește obținerea legitimațiilor de călătorie în baza adeverințelor emise de unitatea de învățământ, atât în format fizic, cât și în format electronic.

În textul Hotărârii se precizează, printre altele:

La verificarea legalităţii călătoriei în tren, studenţii vor prezenta legitimaţia de călătorie achiziţionată de la operatorul de transport şi legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs; studenții orfani sau proveniţi din casele de copii vor prezenta, pe lângă documentele amintite anterior și adeverința eliberată de unitatea de învățământ de apartenență care atestă dreptul la gratuitate pentru fiecare an universitar în parte”.

În cazul studenţilor străini în vârstă de până la 26 de ani, înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România care nu au prevăzut codul numeric personal pe actul de identitate sau pe paşaport, instituţia de învăţământ superior de apartenenţă va completa seria şi numărul paşaportului”.

Instituţiile de învăţământ superior acreditate poartă responsabilitatea legală asupra distribuirii legitimaţiilor de student pentru reducere/gratuitate la transport numai către studenţii români/străini în vârstă de până la 26 de ani, prevăzuţi la art. 205 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în regim gratuit și a adeverințelor cu datele de identificare ale studenţilor, respectiv nume, prenume și codul numeric personal, respectiv serie și număr pașaport, după caz şi a vizării acestora la începutul fiecărui an universitar”.

Toate persoanele fizice sau juridice interesate, pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ, până pe data de 9 martie 2021.

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una dintre următoarele modalităţi:

*Prin poştă, la adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia Comunicare, Relaţia cu Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

*Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor și Infrastructurii – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

*Prin fax, la numărul de telefon 021-319.61.29

*Prin poşta electronică, la adresa consultare.publica@mt.ro

*Prin formularul E-consultare

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online