Propunerea sectorului de tineret nu se regăsește în forma finală a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) care cuprinde investiții și măsuri pentru redresarea socio-economică a României. Consiliul Tineretului din România și-a exprimat profunda dezamăgire în legătură cu acest aspect.

Investițiile în tineri sunt, de fapt, investiții în soluții sociale și economice durabile, prin dezvoltarea de aptitudini și cunoștințe ce pot, ulterior, circula în interiorul societății. Lipsa acestor investiții conduce însă la precara dezvoltare a cunoștințelor și aptitudinilor necesare rezilienței naționale și inerent la absența transferului lor”, susține Consiliul Tineretului din România, într-un comunicat de presă.

CRESC Tineret, propunerea sectorului de tineret pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, prevedea investiții în granturi pentru sectorul public și cel neguvernamental de/pentru tineret, programe pentru prevenirea creșterii fenomenului NEETs (persoane cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani, care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă laactivități de formare profesională) de la 5.000 de euro la 2.840.915 de euro.

Se doreau „investiții în dezvoltarea competențelor tinerilor pentru locurile de muncă verzi”, activități și întâlniri pentru „dezvoltarea aptitudinilor tinerilor”, „dezvoltarea infrastructurii pentru tineret, verzi și digitale” și altele.

Practic, în următorii 5 ani ar fi putut fi investiți peste 150.000.000 euro astfel încât nevoile tinerilor din România să cunoască o mai bună soluționare, fiind în același timp înțelese și prioritizate de către decidenții politici”, se arată în comunicatul de presă.

Consiliul Tineretului din România face în continuare apel către autorități” pentru a reconsidera tinerii și sectorul de/pentru tineret în acord cu măsurile propuse de organizațiile neguvernamentale, inițiatoare ale Rezoluției Tinerilor din România”.

Considerăm că Rezoluția Tinerilor este un document esențial în adresarea problematicilor de reziliență națională prin caracterul său descriptiv. De altfel, aceasta prevede măsuri propuse de experți în domeniile cuprinse în document”, mai precizează comunicatul de presă.

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online