Strategia națională pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale, aprobată de Guvern

89

Guvernul a adoptat, în ședința de astăzi, 27 mai 2021, printr-o hotărâre, Strategia națională pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale “SINERGIE” 2021-2030. Totodată, a fost adoptat și Planul de acțiuni pentru implementarea acestei strategii.

Documentul, care reprezintă o premieră pentru România, a fost elaborat la inițiativa Ministerului Muncii și Protecției Sociale, în coordonarea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES).

Ministerul Muncii: “Violența sexuală nu trebuie să fie tolerată sub nicio formă”

Într-un comunicat de presă, Ministerul Muncii spune că acest document reprezintă un pas important pentru viitor, dar și “o dovadă că toate instituțiile cu atribuții în domeniu trebuie și pot să coopereze pentru a determina schimbări majore în ceea privește percepția factorilor de decizie, a autorităților, profesioniștilor și opiniei publice față de violența sexuală, care nu trebuie sa fie tolerată sub nicio formă”.

Ce cuprinde documentul

Documentul cuprinde măsuri menite să diminueze evoluția negativă, respectiv creșterea cazurilor de violență sexuală și să prevină recidiva, în general prin acțiuni de consiliere a copiilor, fetelor, femeilor, dar și prin alte măsuri de sprijin și de îmbunătățire a intervenției profesioniștilor.

Palierele de intervenție, precizează comunicatul de presă, reglementează măsuri specifice, care vizează “copiii, fetele, femeile, băieții și bărbații, cadrele didactice, profesioniștii și autoritățile publice centrale și locale, familiile și comunitățile, reprezentanții ONG-urilor și societatea, în general”.

Atenție sporită pentru violența cibernetică

Concret, obiectivele specifice sunt structurate pe trei componente esențiale: prevenire primară, care cuprinde acțiunile și mijloacele care să împiedice apariției manifestărilor de violență sexuală; prevenire secundară, cu măsuri care să diminueze evoluția negativă sau creșterea cazurilor de violență sexuală și să prevină recidiva; prevenire terțiară, care se referă la măsurile ce au scopul de a combate violența sexuală și de a limita fenomenul.

O atenție deosebită a fost acordată măsurilor privind violența cibernetică, fenomen tot mai des întâlnit și care afectează grav foarte multe persoane, în special femei.

Formarea continuă a profesioniștilor

Ministerul Muncii enumeră, în comunicatul de presă, și cele mai importante măsuri reglementate. Una dintre ele se referă la formarea continuă a tuturor categoriilor de profesioniști relevante (cadre didactice, medici, psihologi, polițiști, judecători, procurori, asistenți sociali etc.), precum şi a reprezentanților ONG-urilor care activează în domeniu, pe tema prevenirii și combaterii violenței sexuale în toate formele sale, inclusiv a faptelor săvârșite în mediul cibernetic.

Conținut educațional pe tema prevenirii abuzurilor sexuale, inclusiv online

O altă măsură vizează “elaborarea și aprobarea unui conținut educațional obligatoriu pentru învățământul de masă la toate nivelurile, adaptat în funcție de vârstă, pe tema prevenirii și combaterii abuzurilor sexuale de orice tip și din orice mediu, inclusiv online”.
De asemenea, o altă măsură se referă la realizarea unor acțiuni anuale de informare și conștientizare pe tema prevenirii și combaterii violenței sexuale adresate jurnaliștilor, bloggerilor și vloggerilor a căror activitate are impact asupra copiilor și adolescenților.

Gestionarea pericolelor pe rețelele de socializare

“Analiza cadrului legislativ actual din perspectiva necesității asigurării siguranței în mediul online, a combaterii pornografiei, pornografiei din răzbunare, hărțuirii și șantajului privind difuzarea unor materiale cu conținut sexual” și “activități de informare a copiilor, tinerilor și părinților privind gestionarea pericolelor în legătură cu accesarea platformelor de socializare online” sunt alte două măsuri reglementate.

Înființarea serviciilor de tip cyber patrol, analizată

Printre măsurile reglementate se numără și “analiza privind necesitatea înființării unor servicii/compartimente de tip cyber patrol la nivelul poliției naționale”, precum și “întărirea capacității serviciilor de sprijin pentru victimele infracțiunilor, servicii din cadrul DGASPC”.

Psihoterapie plătită

Se dorește și acordarea de sprijin psihologic adecvat pentru victimele violenței sexuale, prin programe de dezvoltare personală și prin identificarea unor modalități de suportare a costurilor psihoterapiei, cel puțin pentru un număr de ședințe.

Formarea continuă a polițiștilor

De asemenea, o altă măsură a Ministerului Muncii este “îmbunătățirea mijloacelor de identificare și de sancționare a agresorilor, prin acțiuni de formare continuă a polițiștilor (inclusiv operatorii 112 și poliția locală), a procurorilor și judecătorilor, cu privire la specificul traficului de persoane și al violenței sexuale și crearea unor structuri specializate în cadrul parchetului și poliției”.

“Finanțarea necesară îndeplinirii măsurilor Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale “SINERGIE” 2021-2030 se va realiza cu încadrarea în plafoanele de cheltuieli stabilite pentru anii următori”, mai precizează comunicatul de presă.

Facebook Comments