Un client al Instituției de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Financiar Non-Bancar (SAL-Fin) a obținut 226,513 lei, cea mai mare sumă din toate dosarele de conciliere instrumentate de SAL-Fin până în prezent. Suma câștigată reprezintă „diferența de despăgubire și penalitățile aferente dosarului de daună”, conform comunicatului de presă al Autorității de Supraveghere Financiară.

Comparativ cu anul 2019, când au fost înregistrate 807 de cereri, în anul 2021, un număr de aproximativ 1.300 de cereri transmise din partea consumatoruluiau fost finalizate, iar în prima parte a anului 2022, au fost soluționate 288 de cereri din 630 înregistrate.

Sume importante au fost obținute și î alte dosare. Spre exemplu, un client a obținut 92.460 de lei „pentru achitarea reparațiilor unui autoturism avariat și pentru lipsa de folosință a acestuia, precum și 85.618 lei achitați de un asigurător în baza unei polițe CASCO”, conform comunicatului de presă al Autorității de Supraveghere Financiară.

Important de reținut este că examinarea litigiilor de face doar de conciliatori independenți și imparțiali înscriși in Registrul Conciliatorilor, și care la rândul lor sunt persoane fizice cu pregătire și cu experiență profesională, atât în domeniul piețelor financiare non-bancare, cât și al soluționării litigiilor pe căi alternative.

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online