Băncile din România au primit 21.825 de solicitări, pentru suspendarea obligațiilor de plată a ratelor, dobânzilor şi comisioanelor, de la clienții persoane fizice și juridice, în perioada 1 ianuarie – 15 martie 2021, potrivit datelor Asociației Române a Băncilor (ARB).

Aproximativ 96% dintre aceste solicitări au fost depuse de persoanele fizice, restul de aproape 4% fiind înaintate de companii, respectiv, 800 de cereri.

Clienții ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia generată de pandemie, care se calificau la condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 227/2020, pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020, au transmis solicitările către creditori, până la data de 15 martie 2021, inclusiv. Până la această dată, au fost înregistrate deja 17.220 de soluționări, ponderea în totalul solicitărilor fiind de 79%, restul fiind soluționate după 15 martie.

Băncile au transmis răspunsuri la cererile de suspendare a obligaţiilor de plată a ratelor, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitărilor complete, dar nu mai târziu de 31 martie 2021.

Aproximativ 83% din totalul cererilor soluționate până la data de 15 martie 2021 au fost rezolvate în baza moratoriului legislativ, a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 227/2020, iar restul de 17%, în baza măsurilor individuale de sprijin adoptate de bănci.

În conformitate cu reglementările europene emise de Autoritatea Bancară Europeană, clienții au beneficiat de o perioadă maximă de suspendare de nouă luni, luând în calcul și suspendările de care au beneficiat pe parcursul anului trecut, în baza moratoriilor legislative și non legislative.

Clienții care au beneficiat deja de această facilitate, în limita temporală trasată de reglementarea europeană și care înregistrează în continuare dificultăți financiare temporare, au opțiunea să se adreseze băncii creditoare, pentru măsuri de restructurare, pentru a evita ca împrumutul să devină neperformant.

Instituțiile de credit au continuat și pe parcursul anului 2021 să absoarbă problemele de lichiditate întâmpinate de populația și companiile debitoare ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19.

Într-un efort conjugat și cu autoritățile statului, prin efectul moratoriului legislativ, precum și prin măsuri individuale, băncile au soluționat 686.500 de cereri provenite de la clienți, la nivelul întregului an 2020, în această statistică fiind incluse și măsurile de amânare la plată a dobânzilor pentru cardurile de credit.

Aproximativ 67% din totalul soluționărilor la nivelul anului 2020 s-au realizat în baza măsurilor individuale adoptate de bănci, pentru sprijinul clienților, iar restul de 33% – în baza moratoriului legislativ.

Sectorul bancar românesc a intrat pregătit în această criză de sănătate, indicatorii de solvabilitate și lichiditate înregistrând valori superioare mediilor europene. Încă de la debutul pandemiei, indicatorii de soliditate ai sistemului bancar au permis o abordare proactivă, de absorbție a problemelor clienților și de creștere a creditării, într-un ritm susținut.

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online