VIDEO -Business Live. Cluster TEC – Inovarea în construcții

152

Lansăm emisiunea Business Live cu o ediție dedicata inovării în construcții. Lansarea celui mai mare cluster în acest domeniu TEC – „Technology enabled construction”.

Acesta reunește organizaţii din mediul privat, mediul academic şi de cercetare, mediul asociativ şi mediul public, ca un parteneriat constant, având la bază valori comune ale membrilor şi obiective pe termen mediu şi lung centrate pe creşterea competitivităţii prin inovare, co-creație şi integrare pe întregul lanţ valoric din industria construcţiilor.

Clusterul TEC – „Technology enabled construction” își propune să devină până în anul 2025, reţeaua celor mai dinamice şi inovative întreprinderi din domeniul construcţiilor din România prin creşterea competitivității şi integrării în reţele europene, prin digitalizare şi inovare continuă, constituindu-se şi ca actor de referinţă în promovarea inovării la nivelul întregii industrii.

Misiunea clusterului este concentrată pe creșterea competitivităţii și cotei de piață a membrilor clusterului, prin creșterea calității produselor / serviciilor / tehnologiilor, prin întărirea relațiilor de cooperare între membrii clusterului, prin calificarea personalului și adoptarea unor tehnici inovative de proiectare-execuție, prin implementarea unor activități de cercetare-dezvoltare, prin promovarea comună a ofertei.

În cadrul emisiunii vom discuta cu invitații noștri Rodica Lupu – Director Cluster TEC și Cezar Vlăduț – Prorector UTCB, despre următoarele subiecte:

  • Cadrul European și național pentru inovare și digitalizare în industria construcțiilor.
  • Rolul Clusterelor în creșterea inovării și digitalizării în industria construcțiilor. Acțiuni, statistici și bune practici.
  • Colaborarea dintre clustere din industria construcțiilor.
  • Ce ar trebui să integreze industria construcțiilor pentru a contribui efectiv și eficient la generarea de comunități inteligente?

Cezar Vlăduț este prorectorul Universității Tehnice de Construcții București din aprilie 2020, responsabil de IT, imagine și comunicare. Este un membru activ al comunității academice încă din 2007.Idealul lui este să creeze în jurul lui un mediu inovativ, iar comunitatea UTCB este locul perfect pentru creșterea și dezvoltarea actualelor și viitoarelor generații de profesioniști, integri și pasionați de ceea ce fac, în domeniul construcțiiilor și nu numai.

Rodica Lupu a fondat și conduce compania de consultanţă în managementul inovării și finanțare Loop Operations, precum și Ingenius Hub, cu spatii ultra-centrale de co-working în 5 orașe, cu programe constante de susținere și finanțare a tinerilor antreprenori și cu implicare în finanțarea a 240 de start-up-uri in ultimii 3 ani.

În cei 15 ani de antreprenoriat, 13 ani de afaceri europene în administrația centrală și în proiecte internaționale, 15 ani de implicare în societatea civilă, Rodica Lupu este responsabilă de atragerea a cca 100 de milioane de euro din fonduri neramsursabile pentru clienți și parteneri, dar și de inițierea si derularea unor proiecte cu impact național sau regional, atât la nivel de legislație, cât și la nivel de dezvoltare de rețele, educație antreprenorială, responabilitate socială.

Absolventă a unui program de MBA în Londra și San Francisco, Rodica Lupu este și expert al Comisiei Europene (TAIEX) în domeniul pieţei interne si activează ca Business Angel, formator, speaker, autor

Link Cluster TEC: https://www.clustertec.ro/.

Facebook Comments