În temeiul normelor Uniunii Europene (UE) privind ajutoarele de stat, Comisia Europeană a aprobat planurile României de a acorda un ajutor de restructurare 2,66 miliarde de euro, pentru Complexul Energetic Oltenia SA.

Ajutorul primit va permite societății să finanțeze planul de restructurare și, totodată, să-și restabilească viabilitatea pe termen lung.

Margrethe Vestager, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, consideră că planul de restructurare și ajutorul pentru sprijinirea acestuia vor asigura restabilirea viabilității pe termen îndelungat a CE Oltenia.

„Planul de restructurare prezentat de România și ajutorul pentru sprijinirea acestuia vor asigura restabilirea viabilității pe termen lung a CE Oltenia fără a fi necesară continuarea acordării de ajutor de stat. Sprijinul public este însoțit de garanții pentru a asigura că denaturările concurenței care s-ar putea produce sunt reduse la minimum și că măsurile vor sprijini obiectivele de decarbonizare ale UE, în concordanță cu Pactul verde european.”

La data de 4 decembrie 2020, România a prezentat planul de restructurare în conformitate cu Orientările Comisiei privind ajutoarele pentru salvare și restructurare, iar la data de 5 februarie 2021, Comisia a demarat o investigație, pentru a evalua acest plan și măsurile de ajutor cu care ar putea să vină în sprijinul societății de energie electrică.

România a reviziuit planul de restructurare elaborat pentru intervalul de timp 2021-2026, l-a modificat și îmbunătățit semnificativ.

Ajutorul este în valoare de 2,66 miliarde de euro și este sub formă de granturi, sub forma unei garanții de stat pentru un împrumut, a unei injecții de capital și a unei conversii a împrumuturilor în granturi.

La baza acestui ajutor, stă planul României care dorește să facă eforturi pentru procesul de decarbonizare, de înlocuire a producției de energie electrică pe bază de lignit, cu energie electrică produsă din gaze naturale și din surse regenerabile, energie solară și energie hidroelectrică, care nu emit la fel de mult dioxid de carbon sau nu emit deloc.

 

Procesul de decarbonizare pare că va ajuta societatea să își îmbunătățească amprenta de mediu și să reducă costurile de funcționare.

Mai mult, planul de restructurare alături de alte măsuri manageriale  și organizatorice va ajuta la creșterea eficienței și la noi măsuri financiare, ca optimizarea împrumuturilor bancare, ori cesionarea sau vânzarea de active.

Planul prezentat de România sprijină, în mare parte, obiectivele ecologice ale decarbonizării.

Cu toate acestea, evaluarea Comisiei privind ajutorul de stat pentru planul de restructurare a CE Oltenia este separată și nu aduce atingere evaluării de către Comisie a punerii în aplicare a Planului de redresare și reziliență al României.

Pentru evaluarea planului de restructurare al României, Comisia s-a raportat la Orientările privind ajutoarele pentru salvare și restructurare stabilite la nivel european.

Acestea impun anumite condiții pentru oferirea sprijinului financial unei întreprinderi.

Principalele condiții impuse sunt: prezentarea unui plan solid de restructurare, menit să readucă viabilitatea pe termen lung, contribuția la propria restructurare, limitarea concurenței și stabilirea unui obiectiv comun.

Comisia și-a dat acordul pentru acest ajutor, considerând că planul abordează atât problemele de lichiditate ale societății, cât și legate de solvabilitate.

Remunerația statului va fi realizată prin câștiguri nete pozitive preconizate, care vor crește valoarea participației publice în CE Oltenia și prin cesionarea, până în 2026, a cel puțin 20% din acțiunile deținute de stat, conform planului de restructurare.

Ajutorul oferit de Comisie este unul proporțional, astfel încât contribuția proprie a societății și a celorlalți investitori se va ridica la aproximativ 30%, respectiv, 1,24 miliarde de euro.

Jumătate din această investiție constă în finanțări ale investitorilor privați și ale unor societăți financiare.

Există și măsuri compensatorii, pentru a limita potențialele denaturări ale concurenței generate de ajutor.

Una dintre acestea este crearea unor vehicule cu scop special, dedicate coinvestițiilor și exploatării centralelor pe bază de gaze naturale și a centralelor fotovoltaice, dar și interzicerea achiziționării de interese în operatorii concurenți.

Planul României privind decarbonizarea producției de energie electrică sprijină, în același timp, același plan la nivel european și este în concordanță cu Pactul verde european și cu normele de mediu ale UE.

În concluzie, Comisia a decis că planul României respectă reglementările UE privind ajutoarele de stat.

Decizia de acordare a sprijinului financiar nu poate să fie luată decât în concordanță cu normle UE și cu orientările Comisiei.

Ajutorul de salvare pentru România a fost aprobat în februarie 2020, iar planul de restructurare garantează că restabilirea viabilității este posibilă și fără sprijinul din partea statului.