Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, achiziția propusă a Telekom Romania Communications („TKR”) de către Orange SA („Orange”).

Aprobarea este condiționată de cesionarea participației minoritare de 30% a TKR, în Telekom Romania Mobile Communications („TRMC”), care este un concurent direct al Orange.

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței, a declarat că piața de profil din țara noastră oferă servicii de calitate.

„Europenii trebuie să aibă acces la servicii de comunicații rapide și fiabile și la o panoplie suficientă de soluții alternative pe piață. Grație acestei decizii și angajamentelor propuse de Orange, piața telecomunicațiilor din România va continua să ofere servicii de comunicații de înaltă calitate, la prețuri competitive”.

Orange, prin intermediul filialelor sale din România, precum și TKR furnizează servicii de telecomunicații în România, la nivelul atât al comerțului cu amănuntul, cât și al celui cu ridicata.

Principalele activități ale Orange sunt legate de telecomunicațiile mobile, în timp ce TKR își desfășoară activitatea, în principal, în domeniul telecomunicațiilor fixe și al televiziunii.

TKR este controlată indirect de Deutsche Telekom („DT”) și deține o participație minoritară de 30% în TRMC, unul dintre cei patru operatori principali de telefonie mobilă prezenți în România.

Ancheta Comisiei

Ca urmare a anchetei desfășurate, Comisia a constatat că tranzacția, astfel cum a fost notificată inițial, ar fi ridicat probleme serioase de concurență, pe piața furnizării cu amănuntul a serviciilor de telecomunicații mobile.

Mai precis, Orange ar fi achiziționat participația minoritară de 30% a TKR în TRMC, unul dintre principalii săi concurenți de pe această piață. Acest lucru ar fi putut reduce stimulentele Orange de a concura cu TRMC, ar fi oferit Orange acces la informații sensibile din punct de vedere comercial, referitoare la concurentul său și i-ar fi permis să blocheze investițiile importante ale TRMC sau achiziționarea operatorului, de către un cumpărător strategic.

În plus, Comisia a investigat potențialele probleme de concurență pe alte piețe, cum ar fi piața furnizării de servicii convergente fixe și mobile („FMC”), piața cu amănuntul pentru servicii de conectivitate destinate clienților profesionali, precum și piața cu ridicata pentru furnizarea și achiziționarea de canale de televiziune.

Pe toate aceste piețe, Comisia a constatat că entitatea rezultată în urma concentrării s-ar confrunta în continuare cu o concurență semnificativă din partea altor actori, iar clienții ar dispune de soluții alternative suficiente.

În special în ceea ce privește serviciile FMC, tranzacția ar aduce beneficii, permițându-i entității rezultate în urma concentrării să ofere acest tip de servicii, într-un mod mai eficient.

Măsurile corective propuse

Pentru a răspunde preocupărilor în materie de concurență identificate de Comisie, în legătură cu propunerea de achiziție de către Orange a participației minoritare, în proporție de 30%, în TRMC, Orange s-a oferit:

  • să cesioneze participația minoritară de 30% deținută de TKR în TRMC către Hellenic Telecommunications Organisation S.A. („OTE”), care este acționarul majoritar actual al TRMC și o filială a DT;

  • să nu implementeze tranzacția înainte ca TKR și OTE să ajungă la un acord obligatoriu privind cesionarea, înaintea aprobării de către Comisie atât a desemnării OTE în calitate de cumpărător adecvat, cât și a aprobării acordului de cesionare și – în cele din urmă – înainte ca participația minoritară să fie transferată către OTE.

Aceste angajamente structurale elimină pe deplin preocupările în materie de concurență, identificate de Comisie pe piața furnizării cu amănuntul a serviciilor de telecomunicații mobile.

Prin urmare, Comisia a concluzionat că tranzacția propusă, astfel cum a fost modificată prin angajamente, nu mai ridică probleme de concurență.

Decizia este condiționată de respectarea deplină a angajamentelor.

Informații despre întreprinderi și produse

Orange este un operator global de telecomunicații, care își desfășoară activitatea în România, prin intermediul filialelor sale Orange Romania S.A. și Orange Business Romania S.A., oferind în principal servicii de telecomunicații mobile bazate pe propria rețea mobilă și – într-o măsură foarte limitată – servicii de telefonie fixă, internet fix și televiziune, care se bazează aproape exclusiv pe infrastructuri terțe.

TKR este un furnizor de servicii de telecomunicații fixe, de servicii de televiziune și de pachete multiplay, pentru clienți casnici și noncasnici, de servicii cu ridicata pentru alți operatori de telecomunicații și – într-o măsură foarte limitată – de servicii de telecomunicații mobile, în calitate de operator mobil virtual, pe baza unui contract cu TRMC.

Normele și procedurile în materie de control al concentrărilor economice

Tranzacția a fost notificată Comisiei la data de 8 iunie 2021.

Comisia are îndatorirea de a examina concentrările și achizițiile în care sunt implicate întreprinderi a căror cifră de afaceri depășește anumite praguri (a se vedea articolul 1, din Regulamentul privind concentrările economice) și de a preveni concentrările care ar afecta semnificativ concurența efectivă din SEE sau din orice parte substanțială a acestui spațiu.

Marea majoritate a concentrărilor notificate nu ridică probleme de concurență și sunt autorizate după o analiză de rutină.

Din momentul notificării unei tranzacții, Comisia are, în general, 25 de zile lucrătoare, în total, pentru a decide dacă acordă aprobarea (faza I) sau începe o investigație detaliată (faza II). Acest termen este prelungit la 35 de zile lucrătoare, în cazurile în care părțile prezintă măsuri corective, ca de exemplu în acest caz.

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online