Începând de astăzi, 2 august, toate statele membre trebuie să aplice normele instituite la nivelul UE, pentru a îmbunătăți echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor, adoptate în 2019.

Normele stabilesc standarde minime privind concediul de paternitate, concediul pentru creșterea copilului și concediul de îngrijitor, precum și drepturi suplimentare, cum ar fi dreptul de a solicita formule flexibile de lucru, care vor ajuta persoanele în cauză să își continue atât cariera, cât și viața de familie, fără a sacrifica una dintre acestea, în favoarea celeilalte.

Adăugându-se drepturilor deja existente în ceea ce privește concediul de maternitate, noile drepturi au fost obținute în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale, iar introducerea lor este un pas esențial către construirea unei Uniuni a egalității.

Directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată urmărește să sporească:

(i) participarea femeilor pe piața forței de muncă;

(ii) utilizarea concediilor din motive familiale și a formulelor flexibile de lucru.

În ansamblul UE, rata de ocupare în rândul femeilor este cu 10,8 % mai mică, decât cea din rândul bărbaților.

În plus, doar 68 % dintre femeile cu responsabilități familiale lucrează, comparativ cu 81 % dintre bărbații cu aceleași responsabilități.

Directiva le oferă lucrătorilor perioade de concediu, pentru a se ocupa de membrii familiei care au nevoie de sprijin și garantează, în general, că părinții și îngrijitorii își pot concilia viața profesională, cu cea de familie.

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online