Euro este moneda oficială pentru 19, dintre cele 27 de state membre ale UE, însă influența sa depășește cu mult frontierele Uniunii Europene.

Șaizeci de țări și teritorii din afara UE utilizează euro ca monedă națională sau și-au ancorat moneda la euro. Acest lucru stabilizează cursurile de schimb între țări, oferind previzibilitate pe termen lung, pentru întreprinderi.

Euro este cea de a doua monedă ca importanță pe plan internațional, în ceea ce privește plățile, la nivel mondial. Cu toate acestea, rolul său de monedă de rezervă și de investiții ar putea fi consolidat, în continuare.

Președintele Consiliului European, Charles Michel, spune că un euro puternic poate susține finanțarea marilor investiții.

„O monedă euro mai puternică la nivel internațional ne-ar spori, cu siguranță, opțiunile, în procesul nostru decizional geopolitic. O monedă atractivă oferă, de asemenea, un acces mai larg la piețele financiare internaționale. Acest lucru facilitează finanțarea investițiilor masive,necesare pentru tranziția noastră digitală și cea ecologică. Aceste investiții sunt esențiale pentru valorificarea întregului potențial al celor două tranziții: dezvoltare durabilă, locuri de muncă de calitate și inovare”.

În noiembrie 2020, ponderea monedei euro în plățile de la nivel mondial s-a situat la 38%, fiind la același nivel cu dolarul.

Ponderea monedei euro în rezervele valutare s-a situat la aproximativ 20%, în iunie 2020, în timp ce dolarul american s-a situat la aproximativ 60%.

Consolidarea ponderii monedei euro, drept monedă internațională de referință, ar putea fi benefică, atât pentru întreprinderile, cât și pentru cetățenii din Uniunea Europeană și ar putea contribui la creșterea autonomiei strategice și a influenței UE în lume.

O monedă euro cu un rol proeminent la nivel mondial ar:

* crește reziliența sistemului monetar internațional;

* reduce dependența de alte monede, în special de dolarul american;

* oferi mai multe opțiuni pentru participanții pe piață, din întreaga lume.

Prin urmare, sistemul comercial mondial ar deveni mai puțin vulnerabil la șocuri asimetrice.

Un rol internațional mai puternic al monedei euro ar asigura costuri mai scăzute de tranzacționare, de finanțare și de gestionare a riscurilor.

Consolidarea rolului internațional al monedei euro

La 19 ianuarie 2021, Comisia Europeană a prezentat o strategie pentru a pregăti mai bine sistemul economic și financiar al UE, pentru viitor.

În comunicarea sa, intitulată „Sistemul economic și financiar european: promovarea deschiderii, a solidității și a rezilienței”, Comisia s-a bazat pe comunicarea sa din 2018, care a avut ca temă principală consolidarea Uniunii economice și monetare.

Consolidarea rolului internațional al monedei euro reprezintă unul dintre cei trei piloni principali ai noii strategii, pe lângă dezvoltarea unor infrastructuri mai reziliente ale pieței financiare și o mai bună punere în aplicare a regimurilor de sancțiuni ale UE.

Comisia enumeră o serie de măsuri de promovare a utilizării monedei euro în lume:

* promovarea instrumentelor financiare derivate pe mărfuri exprimate în euro pentru energie și materii prime;

* facilitarea dezvoltării unor locuri de tranzacționare și a unor indici de referință exprimați în euro pe piețe importante, cum ar fi purtătorii de energie emergenți (de exemplu, hidrogenul);

* implicarea investitorilor și a emitenților din țări terțe pentru a promova utilizarea monedei euro și pentru a o face mai atractivă pentru investiții;

* promovarea obligațiunilor ecologice ca instrumente de finanțare a investițiilor durabile în vederea realizării obiectivelor Pactului verde european;

* modernizarea sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS);

* analizarea posibilității de a introduce o monedă euro digitală.

În plus, volumul obligațiunilor UE emise în cadrul planului de redresare „Next Generation EU” (dintre care, o treime vor lua forma unor obligațiuni ecologice) este menit să îmbunătățească profunzimea și lichiditatea piețelor de capital europene și să le facă mai atractive pentru investitori.

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online