Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES) a lansat cartea ”Modelul economic românesc în Uniunea Europeană România – Orizont 2040”, care are supratitlul Să gândim dincolo de azi”.

Apărută în Editura Economică, lucrarea cuprinde 668 de pagini și a fost elaborată cu suportul științific al Academiei Române – Secția de Științe Economice, Juridice şi Sociologie, avându-l ca președinte pe acad. Mugur Isărescu.

Volumul își propune o abordare diferită a esenței și tematicii economice, o viziune de ansamblu, fundamentă și argumentată de utilitatea ei.

La baza lucrării stau date solide, precum rezultate de cercetare, dezbateri, idei, reflecții, experiențe practice din mediul academic, universitar și de cercetare, din mediul de afaceri și din cel financiar‐bancar, din societatea civilă, din lumea tinerilor întreprinzători, studenți și elevi.

Coordonatorii volumului au fost dr. ec. Constantin Boștină – președinte al ASPES, prof. univ. dr. Nicolae Istudor – rector al Academiei de Studii Economice din București și regretatul profesor Gheorghe Zaman (1942-2021), membru corespondent al Academiei Române.

Cu ocazia lansării cărții, dr. ec. Constantin Boștină a spus că trebuie să gândim un model economic românesc deschis.

„Lucrarea își propune să ofere o imagine a economicului, a socialului și a educației din România de azi și, pe această bază, să prezinte de pe poziție științifică ce ar trebui să se întâmple în România, de acum încolo, încât să așezăm economia, cercetarea, educația, societatea în ansamblu pe coordonatele unei evoluții de substanță, în orizontul următoarelor decenii; să gândim la un model economic românesc deschis, în care potențialul economic, resursele naturale, minerale, financiare, umane, educaționale, creatoare să fie valorificate, în primul rând, în folosul național.”

“Modelul economic românesc în Uniunea Europeană România – Orizont 2040” vine cu informații obiective, cercetări, studii și o transpunere în realitate și stăpânire a unor domenii, datorită stiinței de carte și a exercitării practice.

Cartea poate fi utilizată ca sursă de documentare pentru profesioniști din varii domenii și totodată poate fi o sursă de argumente și subiecte de analiză, pentru cei interesați de relevanța echilibrată.

Mai mult decât atât, volumul le oferă decidenților politici un reper cu privire la viitorul și evoluția economică a tinerilor de acum, precum și asupra drumului pe care România îl deschide pentru generațiile viitoare.

Parteneri la elaborarea lucrării au fost Asociația Generală a Economiștilor din România (AGER), Asociația Facultăților de Economie din România (AFER), Academia de Studii Economice (ASE) din București, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” (INCE) al Academiei Române, Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești” (ASAS), România Durabilă, Societatea Academică de Management din România (SAMRO), Asociația Confederațiilor Patronale din România (ACPR), Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).