Comisia Europeană a trimis astăzi, Italiei și României un aviz motivat pentru că nu au reglementat legislația Directivei privind administratorii fondurilor de investiții alternativ, în ceea ce privește distribuția transfrontalieră a organismelor de plasament colectiv și Directivei de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare.

În cazul Italiei, Comisia Națională pentru Societăți și Bursă (CONSOB) nu a adoptat noile schimbări și nici nu le-a notificat Comisiei Europene.

În ceea ce privește România, autoritățile și-au asumat răspunderea că nu au realizat transpunerea integrală. Această Directivă la care face referire Comisia Europeană, face parte din obiectivele uniunii piețelor de capital și vizează sporirea transparenței și asigurarea accesului unic la informațiile privind normele naționale referitoare la cerințele de comercializare, la taxele de reglementare și la taxele percepute de autoritățile naționale competente.

Totodată, Directiva aceasta mai are avantajul ieșirii mai simple de pe piața-gazdă dar și faptul că permite societăților de administrare să aleagă modalități mai flexibile și mai ieftine de comunicare și furnizare a serviciilor administrative către investitorii de retail din alte state membre, conform comunicatului de presă al Comisiei Europene.

În urma solicitării Comisiei Europene, cele două țări au la dispoziție două luni de zile să ia măsurile necesare sau Comisia va sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online