Executivul a aprobat, în cadrul ședinței desfășurate astăzi, 28 aprilie 2021, un memorandum inițiat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI), cu privire la achiziția de “Sisteme de trenuri de lucru, pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii feroviare”, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare.

În prezent, din cauza lipsei – de-a lungul ultimilor ani – a unei finanțări constante, pentru execuția lucrărilor de întreținere și de reparație capitală a infrastructurii feroviare, peste 70% din liniile curente şi directe au nevoie de reparaţii capitale.

Viteza medie tehnică de circulaţie actuală pe reţeaua CFR este 69,04 km/h, care reprezintă cca 80% din viteza proiectată a reţelei.

Ritmul actual de execuție a lucrărilor de refacţie reprezintă, cumulat, 1% din lungimea rețelei scadente de refacție (9.829 km).

Prin achiziția componentelor sistemelor de trenuri de lucru, va fi sprijinit programul de modernizare a infrastructurii feroviare, cu accent pe reînnoirea liniilor curente şi directe (refacţie), având beneficii imediate în ceea ce privește creșterea performanțelor infrastructurii feroviare, a competitivităţii serviciilor de transport feroviar de călători şi marfă.

Astfel, prin efectuarea lucrărilor de reparație a suprastructurii căii ferate, cu refacerea substratului acesteia, viteza de circulație poate crește la peste 140 km/h, iar – în cazul lucrărilor de reînnoire, fără refacerea substratului căii – se poate circula cu o viteză de până la 140 km/h, care este și viteza proiectată a liniilor.

Pentru realizarea acestei achiziții, se au în vedere următoarele termene orientative:

• pregătire documentație de achiziție publică și publicare anunț: iulie 2021;

• derulare procedură achiziție publică și desemnare câștigător: august 2021 – ianuarie 2022;

• semnare contract/contracte sectorial/e de livrare: februarie 2022;

• livrare sisteme complete trenuri de lucru: maxim 36 luni de la contractare.

În urma realizării achiziției acestor sisteme, a căror valoare totală estimată este de 200 milioane de euro, CFR Infrastructură estimează ca va realiza anual:

• 150 km de refacție a suprastructurii căii, cu refacerea substratului căii ferate;

• 450 km refacție suprastructura căii, fără refacerea substratului căii ferate.

Astfel, lungimea totală de rețea care se va reabilita și refacționa anual poate fi de circa 600 km, linie simplă.

- Advertisement -online media solutions creare site de prezentare creare magazin online